Felaktig användning av daschcam kan bli dyrt

Lagarna för dessa bilkameror varierar i Europa, i vissa länder är de förbjudna medan de är tillåtna i andra, men alltid med restriktioner.

De populära kamerorna kan vara användbara i händelse av en olycka, men används de fel i Spanien så kan det leda till dryga böter. I några andra länder är det betydligt tuffare regler, i till exempel Tyskland är det bäst att ta slå av kameran eller helst ta bort den helt annars kan det bli skyhöga böter.

Detta gäller i Spanien

Här är kamerorna lagliga men både trafiklagarna och dataskyddslagstiftningen måste följas strikt och bilister kan vara ute på riktigt hal is om de inte följer två grundläggande villkor: Hanteringen av kamerorna under körning samt användningen av de tagna bilderna.

Dashcams kommer ofta väl till pass vid en olycka och används gång på gång av myndigheterna för att lagföra farliga förare, men brott mot trafiklagarna kan resultera i kostsamma böter från DGT. Att installera en kamera i privata eller offentliga fordon är helt lagligt, förutsatt att den monteras rätt och används rätt.

Trafiklagstiftningen

Daschcam

Kameran får aldrig hindra sikten för föraren, även om den kan placeras på vindrutan eller instrumentbrädan så kan en polisman som bedömer att den hindrar sikten utfärda böter på 80 euro.

Precis som med telefoner och navigationssystem så får de absolut inte hanteras under körning, detta inkluderar när fordonet stannar vid rödljus eller i en trafikstockning. Brott mot detta kan resultera i böter på 200 euro och förlust av tre poäng på körkortet.

Dataskyddslagstiftningen

Enligt den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) kan daschcam-filmer användas som bevis händelse av en trafikolycka, antingen vid rättegång eller för förhandling med ett försäkringsbolag. Men det är mycket viktigt att när inspelningarna används att bara de bilder som registrerar den aktuella händelsen presenteras, med en marginal på 20 sekunder före och efter. Ansikten och personliga uppgifter om andra personer eller fordon som inte är inblandade i olyckan måste vara suddade. Kamerorna får heller inte vara med hög upplösning.

GDPR

Bildernas användning för privat buk regleras inte av dataskyddsbestämmelserna, men publicering på Internet är en annan sak. Vanligtvis registrerar dasch-kameror allt som ligger framför dem och det anses vara en kränkning av den personliga integriteten att dela bilder på människor eller andra privata detaljer, som registreringsnummer utan uttryckligt tillstånd.

För resor i övriga Europa

I Portugal, Belgien, Luxemburg och Schweiz avråder man skarpt från allt användande av daschcams.

I Frankrike, Danmark, Finland och Bosninen-Hercegovina kan inspelningarna användas som bevis, men motparten i olyckan måste informeras om att det finns inspelat material och att det kommer att användas.

I Nederländerna, Italien, Malta, Norge och Storbritannien får inspelning endast göras för privat bruk

I Polen säger lagen att kameran måste vara lätt att ta bort och att inspelningarna skall raderas regelbundet.

I Österrike får man bara använda bilkamera om man har särskilt tillstånd.

I Serbien och Ungern skall kamerorna ha låg upplösning och filmerna bör raderas efter fem dagar.

I Tyskland är det egentligen inte förbjudet med en kamera så länge ingen märker det och störs av det. Publicering utan medgivande och utan att personer eller registreringsskyltar suddas är däremot ett mycket allvarligt brott. Om man presenterar en videoinspelning för den tyska polisen så kan det inte användas som bevis, det är precis tvärtom – du kan åka dit för brott mot dataskyddslagen. Videoinspelningar i trafiken får i Tyskland bara göras av den tyska polisen.

När det gäller Sverige så är kamerorna tillåtna, men man måste även här ta hänsyn till trafiklagstiftningen och dataskyddsförordningen samt dessutom kamerabevakningslagen. Det finns med andra ord vissa gråzoner för användningen, man bör därför framförallt vara försiktig med hur man använder bilderna.


Jonny Erixon

Skribent, fotograf och konsult, född och uppvuxen i Sverige men jag är bosatt och arbetar i södra Spanien sedan 2001. Ett land som jag har lärt mig uppskatta mer och mer för varje år.

Läs också

Terrass som rasade i Palma de Mallorca.

Terrassen som rasade i Palma hade nyligen invigts

Kollapsen av terrassen orsakade 4 människors död och skadade nästan 30 varav 16 fick föras …