Tag Archives: lagar och förordningar

Överföring av pengar felaktigt kan ge dryga böter

Pengar

Skatteverket i Spanien påpekar att odeklarerade penningrörelser som går över de tillåtna gränserna kan ge böter på upp till 2.500 euro. Om det är en sak som är tydlig så är det att vi måste vara extremt försiktiga med penningrörelser. Om vi gör en överföring över det tillåtna beloppet kan …

Läs mer »

Vikt och bullerradar i trafiken

Radar

Det nya inom trafikövervakningen är kontroll av vikt och buller, viktradar finns redan i Frankrike och bullerradar testas i Spanien. Fast radarkamera i Katalonien. Radarkontroller är ett av de mest pålitliga sätten att hindra förare köra för fort på vägarna, och de är i en process av ständig modernisering och …

Läs mer »

Kravet på ansvarsförsäkring för hund skjuts upp

Hundar

Spaniens nya djurskyddslag som träder i kraft den 29 september innehåller krav på ansvarsförsäkring för hundar men den delen skjuts upp. Lekande hundar. Det är den politiska situationen samt det faktum att de flesta försäkringsbolagen ännu inte har några försäkringar att erbjuda som tvingar fram fördröjningen. Hur lång fördröjningen blir …

Läs mer »

Spaniens lågutsläppszoner finns på interaktiv karta

Etiketter, miljödekaler

Från nyåret införde Spanien miljözoner i trafiken, fler och fler städer inför dessa, med den interaktiva kartan är de lätta att lokalisera. Lågutsläppszonerna heter på spanska ”Zonas de Bajas Emisiones” (ZBE) i nuläget är de redan i bruk i 17 städer. Men det är många fler städer som snart skall …

Läs mer »

Antalet husdjur i ett hem begränsas

Husdjur

Spaniens nya lag om djurskydd som träder i kraft den 29 september begränsar också antalet djur som får hållas i ett hem. Hej! Spanien har tidigare skrivit om att den nya lagen innefattar en obligatorisk ansvarsförsäkring för hund. Samt att fem djurarter förbjuds att ha som husdjur. En ytterligare förändring …

Läs mer »

Spanien förbjuder 5 djurarter som husdjur

Orm

Den nya spanska djurskyddslagen träder i kraft den 29 september, sex månader efter att den offentliggjordes i den officiella statliga tidningen BOE. Alla giftormar blir förbjudna. Lagen kallas lag 7/2023 av den 28 mars för skydd av djurs rättigheter och välfärd. Hela det nya regelverket innebär en rad olika obligatorier …

Läs mer »

Olyckor med barn och elsparkcyklar ökar

Elsparkcykel

Experter i Spanien varnar för att olyckor med elsparkcyklar ökar, 34 procent av huvudskador hos barn beror på användning av elskotrar. Undan för undan har användningen av elsparkcyklar blivit ett allt vanligare inslag i städer och tätorter. Ett hållbart och lättanvänt transportmedel, men absolut inte riskfritt. Detta återspeglas i en …

Läs mer »

Obligatorisk ansvarsförsäkring för hund i Spanien

Hundar

Från och med september måste alla hundägare i Spanien ha en allmän ansvarsförsäkring för samtliga sina hundar. Ansvarsförsäkring för alla hundar, foto: Pexels. I mars i år antogs en ny och i mångt och mycket banbrytande djurskyddslag i Spanien. Som alltid i Spanien så fanns vissa frister innan nya lagar …

Läs mer »

Nya regler för husbilar – husvagnar

Nya regler för husbilar

Trafikmyndigheterna i Spanien ”DGT” har infört regler som klargör skillnaderna mellan parkering och camping för husbilar och husvagnar. Husbil Augusti är den officiella semestermånaden i Spanien då många offentliga förvaltningar, fabriker och andra inrättningar stänger ner verksamheterna. Dessutom har stora delar av Europa också sina huvudsemestrar i augusti vilket får …

Läs mer »

Spanien tar nya grepp för att haffa trafiksyndare

Stoppskylt

En ny metod tas i bruk i Spanien för att övervaka att trafikanter verkligen stannar vid stoppskyltar eller inte överskrider heldragen vit linje. De spanska trafikmyndigheterna (DGT) har ett oändligt antal system för att övervaka vägarna och förarnas beteende. De har fasta kameror, anonyma skåpbilar, radarkameror, sektionsradar, drönare, helikoptrar och …

Läs mer »