Dags för sommartid – natten mot söndag

Så är det då dags att ställa om klockan till sommartid igen. Natten mot söndagen den 31 mars klockan 02:00 skall klockan skruvas fram en timme till 03:00.

Sommartid

Ovanstående tider gäller för alla länder som har Centraleuropeisk tid. Kanarieöarna, Portugal, Irland och Storbritannien har Greenwichtid och ställer om sina klockor kl 01:00. Medan Finland, Baltikum, Bulgarien, Rumänien, Cypern och Grekland har östeuropeisk tid och ställer om sina klockor kl.03:00.

1980 införde Sverige sommartid och sedan 1996 har EU gemensam sommartid från sista söndagen i mars till sista söndagen i oktober. Men hela världen har inte sommartid, till exempel Marocko på andra sidan Gibraltarsund har det inte, inte heller Island, Belarus och Ryssland.

Sommartid

Att omställningen görs vid samma tidpunkt är viktigt till exempel för den internationella tåg- och flygtrafiken. Klockan ställs alltid om den sista söndagen i mars och oktober. Natten till söndag har valts som tidpunkt eftersom trafiken då är som lugnast och omställningen av klockan skapar så liten olägenhet som möjligt.

Tidsomställningens vara eller inte vara är frågan.

Europeiska kommissionen lade 2018 fram ett förslag om att EU-länderna skulle avstå från att ställa om klockan två gånger per år. Kommissionens ursprungliga tidsplan har emellertid inte hållit. Europaparlamentet röstade våren 2019 för att EU ska frångå tidsomställningen och föreslog att klockan skulle ställas om för sista gången 2021. Förslaget väntar fortfarande på behandling i Europeiska unionens råd. Rådet och parlamentet ska fatta ett gemensamt beslut i frågan. Behandlingen av ärendet i rådet har tills vidare avstannat.

Söndagen den 27 oktober 2024 ställer vi om till normaltid igen.


Jonny Erixon

Skribent, fotograf och konsult, född och uppvuxen i Sverige men jag är bosatt och arbetar i södra Spanien sedan 2001. Ett land som jag har lärt mig uppskatta mer och mer för varje år.

Läs också

Virgen del Carmen.

Virgen del Carmen firas den 16 juli

På kvällen den 16 juli firas fiskarnas och sjömännens skyddshelgon Virgen del Carmen i de …