Kraftig minskning av arbetsrelaterade dödsfall

Spanien hade en betydande minskning av antalet arbetsrelaterade dödsfall under 2023, dödsfallen i arbetet minskade med 12,7 procent.

91 arbetsrelaterade dödsfall i trafiken.
91 arbetsrelaterade dödsfall i trafiken 2023.

Det var 721 dödsfall i samband med arbetet under förra året vilket jämfört med 2022 är en minskning med 12,7 %. Detta enligt preliminära uppgifter som publicerades av arbetsministeriet den 13 februari. Antalet arbetsrelaterade olyckor som krävde sjukskrivning sjönk också förra året, med 1,1 % till 625.000, varav majoriteten var lindriga skador.

Men bakom alla dessa siffror finns personliga tragedier med familjer som splittras och drömmar som går i kras. Ett av tre dödsfall var resultatet av en hjärtinfarkt eller stroke, som ibland orsakas av stress eller andra påfrestningar som arbetare utsätts för. 91 arbetare dog till följd av en trafikolycka, det är samma antal som dog på grund av fall.

Dödsfallen minskade inom alla sektorer jämfört med 2022. Men den största minskningen var inom jordbruket där dödsfallen halverades. Men även industri och bygg hade minskningar som var bättre än genomsnittet. Det högsta antalet dödsfall var inom tjänstesektorn, som också är den sektor som har flest arbetstagare.

Arbetsrelaterade olyckor med sjukskrivningar.

Likaså minskade olyckor med sjukfrånvaro under 2023, om än i mindre utsträckning. Sjukskrivningarna minskade med 1,1 % jämfört med föregående år. Det var totalt 624.911 olyckor, varav 539.584 inträffade på arbetsplatsen (2,3 % färre 2022). Medan 85.327 var olyckor som inträffade på resa till eller från arbetet, vilket var en ökning på 7,3 % sedan förra året. De allra flesta olycksfall i arbetet är lindriga (nästan 620.000) men 4.706 allvarliga olyckor registrerades, enligt statistiken.

Fackföreningarna berömde denna ”betydande förbättring” av olycksfrekvensen, även om de påpekade att skillnaden mot 2022 kommer att minska när uppgifterna konsolideras. Eftersom den nuvarande definitionen av en dödsolycka inkluderar de dödsfall som inträffar upp till 12 månader efter datumet för händelsen.

I tisdags meddelade regeringen att den inom kort kommer att uppdatera lagen om förebyggande av yrkesrisker, som just nu förhandlas med de viktigaste myndigheterna.

I Sverige steg de arbetsrelaterade dödsfallen från 49 under 2022 till 64 förra året, enligt arbetsmiljöverket i Sverige. Men statistiken är inte helt jämförbar eftersom dödsolyckor till och från arbetet inte ingår. Inte heller dödsfall i arbetssjukdomar till exempel till följd av hjärtinfarkter, asbestexponering med mera ingår i den svenska statistiken. Medan allt detta ingår i den spanska statistiken.

Fler artiklar relaterade till arbete i Spanien: ARBETE.


Jonny Erixon

Skribent, fotograf och konsult, född och uppvuxen i Sverige men jag är bosatt och arbetar i södra Spanien sedan 2001. Ett land som jag har lärt mig uppskatta mer och mer för varje år.

Läs också

Årets Oliv 2024

Årets Oliv – ett nordiskt avtryck i Esteponas kulturliv

Kultur kan representeras i många olika former, något som anammas av föreningen Estepona Nórdico med …