Låga födelsetal är ett problem i EU

Europas befolkning blir äldre och det föds färre barn, speciellt uttalat är det i länderna i Sydeuropa där folk lever längre än i norr.

Genomsnittsåldern för den europeiska befolkningen har ökat med 2,5 år under det senaste decenniet, enligt uppgifter från Eurostat som nyligen publicerades. I Spanien har medelåldern stigit med 4,3 år, den högsta ökningen i EU efter Portugal (4,7 år).

Men en spansk expert sa till nyhetsbyrån Xinhua på måndagen att även om hälften av européerna nu är över 44,4 år, är den största oron den låga nivån på barnafödandet

Vi är en av de platser i världen där människor lever längst, och detta faktum att vi dör senare gör att medelåldern går upp”, säger Albert Esteve Palós, chef för Center for Demographic Studies (CED) i Barcelona.

Hälften av befolkningen i Spanien är över 45 år enligt Eurostat. ”Där vi börjar se effekterna är i skolor med färre elever, och i samhällen där mycket färre barn kommer att födas, vilket innebär att många av de stora effekterna kommer att noteras längst ner i stället för toppen av befolkningspyramiden”, sa Esteve.

De låga födelsetalen som driver den stigande medelåldern för den europeiska befolkningen är utbredd, men särskilt uttalade i södra Europa i länder som Spanien, Portugal och Italien.

”Vi kan inte höja födelsetalen eftersom det under det kritiska decenniet i trettioårsåldern är för mycket osäkerhet jämfört med andra länder, där människor antingen på grund av offentlig hjälp eller en bra arbetsmarknad känner sig mer självsäkra”, sa Esteve.

”Vi behöver mekanismer för att stärka det institutionella stödet så att människor kan bli oberoende av sina föräldrar tidigare, och så att de kan känna att de har en viss ekonomisk stabilitet mellan 29 och 39 år. Jag tror att det skulle uppmuntra fler par att skaffa barn, ”, tillade Esteve.

Trots osäkerhet om framtiden för länder med ett ökande antal äldre, sa Esteve att samhället kommer att anpassa sig till den nya situationen.

”Vi vet att det kommer att ske en explosion av äldre människor under de närmaste åren, men vad vi inte vet är hur den äldre generationen kommer att bete sig, hur deras vanor kommer att förändras, hur den punkt där du anses gammal kommer att ändras, sa Esteve till Xinhua.

Vad det innebär att vara ”gammal” förändras också, sa CED-chefen.

”Vid sidan av den åldrande befolkningen har det skett en ökad medellivslängd, och det betyder att en 70-åring idag inte är densamma som en 70-åring för ett sekel sedan, inte när det gäller styrka, drivkraft, energi eller entusiasm”, sa Esteve.


Jonny Erixon

Skribent, fotograf och konsult, född och uppvuxen i Sverige men jag är bosatt och arbetar i södra Spanien sedan 2001. Ett land som jag har lärt mig uppskatta mer och mer för varje år.

Läs också

Terrass som rasade i Palma de Mallorca.

Terrassen som rasade i Palma hade nyligen invigts

Kollapsen av terrassen orsakade 4 människors död och skadade nästan 30 varav 16 fick föras …