Spanien har brist på chaufförer

Det finns i dagsläget 25 procent färre lastbilschaufförer i dag än 2019 i Spanien, och i Europa som helhet är situationen inte bättre.

Lösningar som att erbjuda högre löner eller sänkning av minimiåldern för att köra lastbil från 21 till 18 har inte visat sig vara tillräckligt framgångsrika för att föryngra en sektor med en åldrande personalstyrka. Enligt den spanska federationen för transport och handelsvaror (CETM) kommer Spaniens transportsektor år 2030 att behöva 15.000 fler lastbilschaufförer.

Latinamerikanska länder och Marocko har utpekats som de viktigaste rekryteringsmarknaderna, med ett pilotutbildningsprogram för nya chaufförer från det nordafrikanska landet redan på gång.

Även busschaufförer är en bristvara

Buss i Madrid

Nu erbjuds blivande buss- och lastbilschaufförer som har börjat sin utbildning i Marocko att avsluta sina utbildningar i Spanien innan de erbjuds ett tillfälligt arbetsvisum och ett jobb. Hittills var det enda sättet för tredjelandsmedborgare att anställas från utlandet för ett kontraktsjobb varit om arbetsgivare inte kunde hitta en EU-kandidat för tjänsten, eller om jobbet stod på Spaniens lista över bristyrken.

Sedan 2008 har detta nästan uteslutande bestått av jobb inom sjöfarts- och sjöfartsnäringen, men spanska myndigheter har insett att det finns många branscher som är centrala för Spaniens ekonomi som kämpar för att hitta arbetskraft.

Rekryteringsplanen, som leds av Spaniens ministerium för integration, social trygghet och migration, utgår också från behovet av att täcka jobb som följer landets plan för återhämtning, omvandling och motståndskraft. Något som EU finansierar med miljarder euro genom sitt ”nästa generations system”.

I augusti 2022 ändrade den spanska regeringen sina lagar som rör rättigheter och friheter för utlänningar utanför EU i landet. Detta som ett sätt att lösa de byråkratiska hindren som ofta hindrar Spanien från att använda migranter för att täcka brist på arbetskraft.

Hittills har det primära fokus för 2023 varit att anställa snickare, rörmokare, elektriker och andra arbetare som är involverade i byggnation från länder utanför EU. Men lastbils- och busschaufförer ser nu ut att läggas till på Spaniens lista över bristyrken.


Jonny Erixon

Skribent, fotograf och konsult, född och uppvuxen i Sverige men jag är bosatt och arbetar i södra Spanien sedan 2001. Ett land som jag har lärt mig uppskatta mer och mer för varje år.

Läs också

Terrass som rasade i Palma de Mallorca.

Terrassen som rasade i Palma hade nyligen invigts

Kollapsen av terrassen orsakade 4 människors död och skadade nästan 30 varav 16 fick föras …