Spanien inför nya skärpta regler för hissar

Spanien har flest hissar per person i Europa och många är riktigt gamla, de nya reglerna betyder att 35 – 40 procent behöver byggas om.

Hissar
Hissar. Foto: Misiokk, CC.

Hiss är en nödvändighet i många hus och Spanien har inte bara Europas flesta hissar per person utan räknas också som ett av världens mest hissberoende länder. Nu har de spanska myndigheterna godkänt nya regler angående idrifttagning, modifiering, underhåll och inspektion av hissar. De nya reglerna träder i kraft den 1 juli.

De nya reglerna syftar till att implementera de säkerhetsåtgärder som nya hissar har, men som saknas i äldre hissar.

Den spanska företagsfederationen för hissar (Feeda) förklarade att det i slutet av 2023 fanns 1.180.000 hissar i Spanien. Av vilka man uppskattar att mellan 35 och 40 procent kommer att i mindre eller större utsträckning påverkas av dessa nya regler.

Alla hissar kommer att behöva genomgå en översyn och fastighetsägarna måste förbereda sig på att följa de nya säkerhetskraven. Det innebär att nödvändiga förbättringar måste bekostas av de som äger bostäder eller lokaler i hus med hiss. Hur mycket det kommer att kosta beror på hur mycket förbättringar som behöver göras. Men enligt uppskattningar från branschen kommer det att handla om mellan 800 euro för de enklaste modifieringarna till 30.000 euro för mer komplicerade arbeten.

Exempel på vad som krävs.

  • En förbättrad utjämning mellan hissens insida och utsida.
  • Förbättrat skydd mot att bli klämd i dörren, ett enkelt fotocellsystem räcker inte längre.
  • Personer skall skyddas mot plötsliga och okontrollerade rörelser av hissen.
  • Ett tvåvägs kommunikationssystem blir ett krav.
  • Utbyte av styrningar som är cylindriska eller av trä.
  • Implementering av ett lastkontrollsystem för att undvika att viktbegränsningarna överskrids.

Det billigaste av ovanstående är kommunikationssystemet, det går att få för cirka 800 euro. Medan det mycket komplicerade arbetet för att motvikten måste anpassas kan dra iväg mot 30.000 euro.

Ett relevant tänkt prisexempel.

Låt oss till exempel säga att du äger en lägenhet som har en hiss i en fastighet med totalt 16 lägenheter och kostnaden för att uppdatera den är 10.000 €. Detta innebär att varje lägenhetsägare måste betala totalt 625 euro för att betala för arbetet. Det positiva är givetvis att att det blir en säkrare hiss för alla som bor i eller besöker huset.

Gammal hiss.

Experter är överens om att de nya reglerna särskilt kommer att påverka äldre hissar som inte nyligen har fått service. Det uppskattas att omkring 400.000 av hissarna i drift i Spanien har varit i drift i mer än 30 år. I till exempel Barcelona finns det minst 1.220 hissar märkta som historiska, där den ursprungliga hisskorgen från före 1940 har bevarats. De flesta av dessa uppfyller naturligtvis inte de nya uppdaterade säkerhetsstandarderna. Hur långt tid man får på sig beror på omfattningen av det som behöver åtgärdas, men kan i de mest komplicerade fallen sträckas så långt som till sju år.

Fler artiklar relaterade till bostäder i Spanien: BOSTÄDER.


Jonny Erixon

Skribent, fotograf och konsult, född och uppvuxen i Sverige men jag är bosatt och arbetar i södra Spanien sedan 2001. Ett land som jag har lärt mig uppskatta mer och mer för varje år.

Läs också

Gitarr

La Herraduras första internationella bluesfestival.

Grundaren av Mijas Blues Festival, Kevin Hillier, ligger bakom bluesfestivalen som äger rum fredag 28 …