Costa del sol är Spaniens mest populära destination

Fram till slutet av april välkomnade Málagaprovinsens hotell över 1,7 miljoner semesterfirare, vilket placerade destinationen främst i Spanien.

San Pedro Alcántara på Costa del Sol.
Så här bygger man broar i San Pedro de Alcántara på Costa del Sol.

Enligt Turismo Costa del Sol Hotel Business Bulletin placerar sig Costa del Sol som den högst rankade kustdestinationen i Spanien för årets fyra första månader. Därefter följer i tur och ordning, Teneriffa, Mallorca och Costa Blanca.

När det gäller övernattningar är det dessutom den näst snabbast växande kustdestinationen efter Mallorca under de fyra första månaderna 2024. Med en variation på 13,7 % som överstiger fem miljoner vistelser, (noga räknat 5.708.667).

Trots att påsken i år inföll i mars så uppnådde april en positiv balans vad gäller resenärer och övernattningar. Trots att det skett en anmärkningsvärd minskning av spanska turister som är de som främst kommer för besök under påsken. Men uppenbarligen har kustlinjens attraktion för utländska besökare varit grundläggande för den fortsatta återhämtningen av antalet besökare.

Utlandsmarknaden har växt kraftigt.

Ökningen av efterfrågan från utlandet har varit konstant under de första fyra månaderna 2024. Hotellen har fått 735.127 fler vistelser än för samma period 2023. Det motsvarar en tillväxt på nästan fjorton punkter och överträffar det ambitiösa målet på 5,7 miljoner övernattningar, enligt uppgifter från Costa del Sol Tourism. Enligt statistiken finns det en ”avmattning” när det gäller inhemsk turism , vilket bekräftas av den ackumulerade nedgången på -2,7 %. Men det kompenseras mer än väl av en 20-procentig ökning av utländska besökare.

De viktigaste marknaderna för turistnäringen.

När det gäller specifika marknader per land, leder Storbritannien, Tyskland och Frankrike. Med ökningar i alla de tre länderna, från 18 % upp för britterna, 10,6 % för tyskarna och 8,3 % för fransmännen. Det är också värt att notera ett mycket större antal besökare som bor på Costa del Sols hotell från Polen (+64,9 %), Irland (+48,5 %), Finland (+26,9 %) och Schweiz (+20,2 %). Det är lika intressant att se tillväxten på prioriterade marknader som USA med en ökning på 19,3 % trots att dagliga direktflyg till New York ännu inte hade startat. (Direktflygen till New York startar först i maj).

Under dessa första fyra månader har även hotellens lönsamhet förbättrats, mätt med indikatorn för intäkter per tillgängligt rum (även känd som Revpar), som har ökat med 6,6 %. Dessutom fortsätter ökningen av hotellrumspriserna med i genomsnitt 98 euro per natt, 3,6 % mer än förra året.

Turisterna stannar längre.

Samma uppåtgående trend kan ses i den genomsnittliga vistelsetiden, som ökar till 3,19 dagar. Samt i beläggningsgraden, upp från 52,6 år 2023 till 54,9 i år.

Som ett resultat av denna högre efterfrågan och fler övernattningar har hotellsektorn anställt 2,3 % fler anställda, nu uppgår de till 12.951. Detta är mycket lovande nyheter, som visar en början på tillväxt under de lugnare månaderna. Särskilt som de första fyra månaderna varje år inkluderar de två månader då minst antal turister besöker provinsen (januari och februari). Dessa siffror bekräftar de framsteg som gjorts i kampen mot turismens säsongsvariationer på Costa del Sol.

Costa del Sol ser fram emot sommaren och förbereder stränderna för en rekordsommar.

En liten video från huvudstaden på Costa del Sol.


Jonny Erixon

Skribent, fotograf och konsult, född och uppvuxen i Sverige men jag är bosatt och arbetar i södra Spanien sedan 2001. Ett land som jag har lärt mig uppskatta mer och mer för varje år.

Läs också

En bra strand.

Vad flaggorna på Spaniens stränder betyder

Att känna till vad de olika flaggorna betyder kan hjälpa till att undvika tragedier eller …