Strejker hotar tågresorna i sommar

Fackligt organiserade arbetare på det statliga järnvägsbolaget ADIF har kallat till en rad strejker för att protestera mot arbetsförhållanden.

Strejker hotar tågresorna i sommar.
Det finns en lagstadgad minimitrafik.

Eftersom ADIF sköter järnvägsnätets infrastruktur i praktiskt taget hela Spanien kommer strejkerna sannolikt att orsaka störningar. De delar som beräknas vara mest påverkade är höghastighetsnätverket som opereras av Renfe, Avlo, Iryo och Oigo, men även andra delar kommer att beröras. Vad som undantas från strejkerna är de särskilda turisttågen och godstrafiken. Strejkande arbetare kommer också att demonstrera vid transportnav, som större järnvägsstationer.

Sindicato de Circulación Ferroviar (SCF).

Det är fackföreningen Sindicato de Circulación Ferroviar (SCF) som utlyser strejkerna, de berörda dagarna är:

Den 28 och 30 juni samt 5 och 7 juli. Men de har dessutom varnat för fortsättning senare i sommar.

I Spanien finns det en lag om att minimitjänster måste upprätthållas, det blir inget totalstopp. Men det blir betydligt minskade turtätheter, speciellt i rusningstrafiken.

Arbetarna strejkar för att protestera mot personalbristen och brott mot kollektivavtalet, som löper ut i slutet av detta. år. Effekterna av strejkerna kommer att bli större i år än under tidigare år. Detta med tanke på att antalet resenärer har ökat med 8 % fram till maj. På höghastighetslinjerna har ökningen varit hela 26,16 %.

Råd till resenärer

Bekräfta alla tågbokningar och tågtider under den berörda perioden. Tillåt extra tid för resor. Undvik potentiella protester som en rutinmässig säkerhetsåtgärd.

Artiklar relaterade till tågresande i Spanien: Järnvägar och tåg.


Jonny Erixon

Skribent, fotograf och konsult, född och uppvuxen i Sverige men jag är bosatt och arbetar i södra Spanien sedan 2001. Ett land som jag har lärt mig uppskatta mer och mer för varje år.

Läs också

Terrass som rasade i Palma de Mallorca.

Terrassen som rasade i Palma hade nyligen invigts

Kollapsen av terrassen orsakade 4 människors död och skadade nästan 30 varav 16 fick föras …