Bolånestöd för förstagångsköpare i Spanien

Regeringen inför ett bolånestöd genom att garantera 20 procent av bolånet för förstagångsköpare i Spanien.

Nyckeln till bolånestöd

Det rör sig om två kategorier som kan använda sig av bolånestödet. Dels ungdomar under 35 år och dels familjer med minderåriga barn i beroendeställning, för dessa familjer finns ingen åldersgräns.

Det finns inkomstgränser i systemet på mellan 37.800 € och 83.160 € i årsinkomst, beroende på familjesituationen. Om bostaden har energiklass D eller bättre så höjs också procentsatsen från 20 till 25 procent. Ensamstående föräldrar kan dessutom få garantin höjd till 70 procent.

Begränsningar för bolånestöd

Poängen med det hela är att bankerna normalt bara täcker högst 80% vid köpet av en bostad, resten måste köparen bidra med. Men nu går Spaniens officiella kreditinstitut ICE in och täcker detta, något som givetvis underlättar ett köp.

Det kommer att vara möjligt att söka detta stödet åtminstone fram till den 31 december 2025, detta kan bli förlängt med 2 år beroende på efterfrågan. Garantierna har en löptid på 10 år och det garanterade bolånet får inte överstiga 100 % av bostadens pris, eller det belopp som den har värderats till. Det kommer också att finnas ett tak för fastighetspriset som varierar beroende på vilket område fastigheten är belägen.

Regeringens avsikt med bolånestödet

Målet med åtgärden som godkändes av regeringen igår är att den skall nå cirka 50.000 personer. Och att den skall underlätta tillgången till bostäder för unga människor som har betalningsförmåga men inga besparingar. Åtgärden kommer också i en tid då efterfrågan på bolån minskar till följd av den snabba ränteuppgången.

Relaterad artikel

Bostadspriserna i Spanien stiger.


Jonny Erixon

Skribent, fotograf och konsult, född och uppvuxen i Sverige men jag är bosatt och arbetar i södra Spanien sedan 2001. Ett land som jag har lärt mig uppskatta mer och mer för varje år.

Läs också

Årets Oliv 2024

Årets Oliv – ett nordiskt avtryck i Esteponas kulturliv

Kultur kan representeras i många olika former, något som anammas av föreningen Estepona Nórdico med …