Bostadspriserna steg under första kvartalet 2023

Priserna på bostäder i Spanien steg med 0,6 procent under de tre första månaderna 2023 men antalet försäljningar minskade.

Bostadspriserna
Priserna stiger.

De data som kom igår från INE det nationella spanska statistikinstitutet, visar att priserna har återgått till en stadigt uppåtstigande trend. Ser man på prisstegringstakten på årsbasis så har priserna gått upp med 3,5 % mellan mars 2022 och mars 2023.

Däremot minskade antalet försäljningar med 2,1 % under det första kvartalet. Vilket bekräftar slutet på den fastighetsboom som orsakades av pandemin.

Nya bostäder stiger mer i pris än begagnade

De nybyggda bostäderna utgör bara mellan 10 – 20 % av det totala antalet försäljningar. Men för dessa ökade priserna med 3 % under första kvartalet i år. Medan de begagnade bostäderna bara steg med 0,2 %. Något liknande hände sista kvartalet 2022 då nybyggnationen steg med 1,4 % medan de begagnade bostäderna sjönk med -1,4%. (Detta var den största nedgången sedan 2013).

Varför stiger de nyproducerade bostäderna kraftigare?

Svaret är att det helt enkelt handlar om tillgång och efterfrågan. Sedan bostadsbubblan sprack har nyproduktionen alltid legat långt under det antalet bostäder som kommer ut på marknaden. Exempelvis kom det ut över 200.000 bostäder på marknaden förra året. Medan det beviljades bygglov för bara 110.000 stycken (enligt CaixaBank). Detta underskottet gör att priserna bibehålls eller stiger innan det blir en balans mellan efterfrågan och utbud.

Dessutom är till skillnad från före 2008 numera de flesta bostäderna som är under konstruktion redan sålda innan de är färdigställda. Aedas Homes och Neinor Homes är två av de största spanska företagen och de har 75 % respektive 71% av bostäderna redan reserverade av de som skall färdigställas i år

Antalet försäljningar minskar

Under årets första kvartal genomfördes affärer med 162.236 bostäder jämfört med de 165.799 som gjordes under de tre första månaderna förra året, vilket motsvarar en nedgång på -2,1 %. Mars markerade den tredje månaden i rad med fall i antalet försäljningar. Detta efter 21 månader i rad med mycket stora ökningar.

Detta är något som många aktörer har förutspått och minskningen av antalet försäljningar kommer sannolikt att fortsätta under de kommande månaderna. Anledningen är helt enkelt höjningen av Euriborräntan och åtstramningen av finansieringsvillkoren. Mer om det i en av våra tidigare artiklar: Bolånekostnaderna stiger kraftigt.

Prognos för 2023

Marknadens konsensus är att 2023 kommer att avslutas med cirka en halv miljon försäljningar. Detta jämfört med de 650.000 som såldes 2022. Detta är långt från det ”historiska genomsnittet”, enligt CaixaBank. Denna korrigering innebär att man återgår till de siffror som registrerats under 2019 och lämnar euforin bakom sig som var under en del av 2020, 2021 och 2022.

Jonny Erixon

Skribent, fotograf och konsult, född och uppvuxen i Sverige men jag är bosatt och arbetar i södra Spanien sedan 2001. Ett land som jag har lärt mig uppskatta mer och mer för varje år.

Läs också

Lokalpolisen i Málaga.

Hastighetskontroller med radar för elsparkcyklar

Málaga har börjat med radarkontroller av elsparkcyklarnas framfart i staden, de första böterna på 200 …