Bolånekostnaderna stiger kraftigt

De genomsnittliga månatliga bolånebetalningarna ökar med nästan 280 euro i Spanien när Euriborräntan närmar sig 4 procent.

Bolånekostnaderna styrs av Euribor
Euribor styr bolånekostnaderna.

Euriborränta är en gemensam referensränta för penningmarknaderna i eurozonen.

För ett år sedan var Euribor, som används för att beräkna räntan på de flesta fastighetslån inom eurozonen bara 0,287 %. Men det finns inget tak i sikte för Euribor utan maj månad kommer att avslutas med en ny uppgång. Den 31 maj låg det preliminära genomsnittet på 3,853 %, jämfört med 3,757 % i april. I avsaknad av den slutliga siffran för maj, bör husägare vars bolåneavtal kommer att ses över under de kommande veckorna vara beredda på höjningar. De kommer att få betala nästan 300 euro mer per månad i genomsnitt, enligt en gjord beräkning av jämförelsewebbplatsen HelpMyCash.

Även om den månatliga ökningen är liten, kommer ökningen att vara betydande för de bolån som revideras årligen med värdet av Euribor i maj. Då indexet för ett år sedan låg på endast 0,287 %. Återbetalningarna av lån som uppdateras på halvårsbasis kommer också att bli dyrare, men eftersom Euribor för sex månader sedan redan var nära 3 % (2,828 %) kommer räntan på dessa lån att stiga mindre.

Bolånekostnader, Euribor ränteutveckling

Exempel

Till exempel skulle ett rörligt bolån med ett utestående belopp på 150.000 euro och med en löptid på 25 år. Och med en ränta på Euribor plus 1 % gå från att ha en månatlig betalning på 585 euro till nästan 865 euro per månad. Detta är en ökning med nästan 280 euro per månad (cirka 3.356 euro per år). Om den ses över var sjätte månad kommer de månatliga avbetalningarna att gå från cirka 778 euro till nästan 865 euro. Vilket är cirka 87 euro mer per månad (cirka 522 euro mer per sex månader).

Ökningen av amorteringarna kommer naturligtvis att variera beroende på villkoren för det reviderade lånet. Såsom belopp och löptid eller skillnaden (som läggs till Euribor för att beräkna räntan).

Miguel Riera

På kort sikt tyder allt på att Euribor inte kommer att ge något andrum till innehavare av bolån med rörlig ränta. Enligt Miquel Riera, bolånemarknadsspecialist på HelpMyCash: ”Är det mycket troligt att denna ränta kommer att fortsätta att stiga. Eftersom Europeiska centralbanken (ECB) förväntas höja sina räntor igen i mitten av juni. För att hålla tillbaka den höga inflationen i euroområdet”.

ECB:s ordförande Christine Lagarde tillkännagav i början av maj en räntehöjning (från 3,5 % till 3,75 %). Hon förklarade också att det inte skulle bli den sista. Och enligt Riera kommer ECB sannolikt att höja sin ränta till 4 % vid sitt nästa möte den 15 juni. Vilket innebär att Euribor troligen kommer att avsluta årets andra kvartal med ett genomsnittligt värde på runt 4,25 %.

Christine Lagarde

Kommer Euribor nå 5% i år?

 Olivia Feldman

Det är det för tidigt att säga. Men experter säger att det är osannolikt att både räntorna och Euribor kommer att falla. ”För att detta ska hända måste vi gå in i en lågkonjunktur. Även om många analytiker i lite över ett år nu har förutspått att USA kommer att gå in i lågkonjunktur. Samt att Europa kommer att följa i dess fotspår. Så är det ett faktum att hittills har det inte hänt, och dessa prognoser har inte uppfyllts”. Säger Olivia Feldman, medgrundare av HelpMyCash.

Relaterade artiklar

Bolånestöd för förstagångsköpare i Spanien.
Bostadspriserna i Spanien stiger.


Jonny Erixon

Skribent, fotograf och konsult, född och uppvuxen i Sverige men jag är bosatt och arbetar i södra Spanien sedan 2001. Ett land som jag har lärt mig uppskatta mer och mer för varje år.

Läs också

Terrass som rasade i Palma de Mallorca.

Terrassen som rasade i Palma hade nyligen invigts

Kollapsen av terrassen orsakade 4 människors död och skadade nästan 30 varav 16 fick föras …