Elprisets höjningar är lägre på Iberiska halvön

Spanien och Portugal stack ut bland europeiska kollegor 2022 efter att framgångsrikt ha implementerat ett pristak för naturgas. Något som skyddade konsumenterna från mycket av den elkostnadsökning som drabbade hushåll och företag över resten av kontinenten.

Den begränsade elförbindelse som Spanien och Portugal har med andra nationer, innebar att de två länderna kunde spärra av sina kraftsystem från den turbulens som påverkade de mer ömsesidigt beroende gasmarknaderna på det europeiska fastlandet efter Rysslands invasion av Ukraina.

Detta så kallade Iberiska undantag hade den önskade effekten att sänka energipriserna för slutanvändare jämfört med de baserade i Tyskland, Frankrike, Nederländerna och på andra håll i Europa under andra halvåret 2022. Dessutom sporrade det förfrågningar till Europeiska kommissionen om en förlängning även för 2023.

Men gasinterventionen överskuggade också andra betydande kraftmarknadsutvecklingar i både Spanien och Portugal 2022, något som gör Iberia till en viktig potentiell modell för resten av Europa.

Ren energi

Medan en majoritet av energimarknadens fokus under 2022 stannade på effekterna av stigande naturgaspriser, stegade Spanien och Portugal i tysthet på mot nya toppar när det gäller generering av ren kraft. Trots en minskning med 36,5 % av vattenkraftsproduktionen på grund av torka, ökade det iberiska kraftsystemet den totala elproduktionen till 10-åriga toppar 2022, med mer än 62 % från rena källor, enligt data från tankesmedjan Ember. Dessutom säkrade både Spanien och Portugal mer än en tredjedel av sin totala el från sol- och vindkällor för första gången 2022, vilket var mer än dubbelt så mycket som genomsnittet för Europa som helhet.

Med elkostnader som härrör från sol- och vindinstallationer som rutinmässigt är lägre än för fossila bränslen 2022, och kraftiga utbyggnader av förnybar energikapacitet som planeras över hela regionen, ser Iberias andel av icke-emitterande förnybar energi ut att öka ytterligare under de kommande åren.

Det borde inte bara minska Iberias beroende av resten av Europa för kraft- och elförsörjning, utan kan hjälpa regionen att framstå som en potentiell leverantör av ren kraft till grannländerna under de kommande åren när Europas energisystem omarbetas.

Reglerna skrevs om

Förhandlingarna om det iberiska undantaget var en rörig affär som involverade byråkrater från hela Europa. Före undantaget var Spanien och Portugal anslutna till EU:s bredare elprissystem, som bestämmer elkostnaderna baserat på priset för den energikälla som är den dyraste för att mata nätet.

Eftersom en majoritet av Europas kraftsystem drivs av naturgas, hade de stigande naturgaspriserna en motsvarande effekt på elkostnaderna i hela EU förra året. Men Spanien och Portugal förlitade sig mycket mindre på rysk naturgas än de flesta av sina västeuropeiska kollegor, och därför argumenterade de för att de borde kunna ta bort priset på gas i sitt eget elpris.

EU-kommissionen, gick med på det och det iberiska undantaget trädde i kraft.

Påverkan på elpriset

Undantaget implementerades på de iberiska kraftmarknaderna från juni 2022 och resulterade i en stadig nedgång i spanska och portugisiska elpriser från det datumet.

Detta gjorde det möjligt för iberiska energikonsumenter att avvärja den ökning av energikostnader som sågs i resten av Europa i juli och augusti, när störningarna i Nord Streams naturgasledningar förvärrade farhågorna bland europeiska energiköpare om avbrutna leveranser av ryska energiprodukter.

Detta gjorde det i sin tur till att energipriserna i Spanien var i genomsnitt ungefär 40–45 % lägre än i Tyskland, Nederländerna och Frankrike under senare hälften av 2022.

Dessutom bidrog en kraftig nedgång i de internationella naturgaspriserna under de sista månaderna av 2022 till att minska skillnaden mellan det inhemska gastaket och kostnaden för naturgas på den internationella marknaden. Detta lättade den skattemässiga påfrestningen på de spanska och portugisiska regeringarna som båda var på kroken för att kompensera förluster hos allmännyttiga företag.

Eftersom Iberias energikonsumenter har skyddats från de värsta effekterna av gasmarknadens svängningar 2022, är Spaniens och Portugals regeringar nu i en stark position för att ytterligare stärka Iberias kraftsystem under 2023. Detta genom att följa planerna för utbyggnad av grön energi samtidigt som de fortsätter att skydda elkonsumenterna från volatila naturgaspriser.

På kort sikt innebär bristen på sammankopplingslinjer mellan Iberia och resten av Europa att kraftflöden från soliga Spanien och Portugal till det kraftsugna Nordeuropa kommer att förbli begränsade.

Men med tiden har en fortsatt snabb utbyggnad av förnybar energikapacitet över hela den Iberiska halvön, potentialen att förvandla regionen från dess nuvarande status som gasberoende till en framstående leverantör av ren energi till resten av Europa.

Källa: Reuters.


Jonny Erixon

Skribent, fotograf och konsult, född och uppvuxen i Sverige men jag är bosatt och arbetar i södra Spanien sedan 2001. Ett land som jag har lärt mig uppskatta mer och mer för varje år.

Läs också

Terrass som rasade i Palma de Mallorca.

Terrassen som rasade i Palma hade nyligen invigts

Kollapsen av terrassen orsakade 4 människors död och skadade nästan 30 varav 16 fick föras …