Förändringar i regelverket för spansk inkomstdeklaration

Det är ett nytt räkenskapsår och Spaniens skatteverk förbereder sig för 2024 års kampanj för personlig inkomstskatt, med viktiga förändringar.

Inkomstdeklaration
Många förändringar för inkomstdeklarationen i år.

För att undvika påföljder bör spanska skattebetalare vara medvetna om flera viktiga förändringar , särskilt när det gäller tidsfrister. Det är förändringar både för anställda och för egenföretagare. Vad vi talar om här gäller inkomstskatten ”Impuesto sobre la Renta de Personas Físicas, IRPF”.

Den goda nyheten är att årets deklarationsperiod blir flera dagar längre än förut, den börjar den 3 april och slutar den 1 juli. Fristen för att lämna in deklarationer går däremot ut den 26 juni.

Förändringar både på nationell och regional nivå.

Finansministeriet har infört ett paket med skatteåtgärder som syftar till att befrämja social rättvisa och ekonomisk effektivitet på nationell nivå. Som en del av dessa reformer kommer anställda som tjänar mellan 15.000 euro och 21.000 euro per år att få en minskning av sin beskattningsbara inkomst. Den skattebetalare som tjänar under 15.000 euro behöver inte längre deklarera någon inkomst, det är en ökning från de 14.000 euro som gällde innan.

Dessutom har olika regioner genomfört lokala förändringar av personlig inkomstskatt. Madrid har till exempel infört en ny deflationsåtgärd som förväntas spara 153 miljoner euro och påverka 3,5 miljoner invånare. Andra regioner inklusive Aragonien, Baskien och Navarra har också medelat liknande deflationsåtgärder för 2024.

Egenföretagare – Autónomos.

Men det är viktigt att veta att ovanstående gäller anställda och inte egenföretagare (autónomos). Alla egenföretagare måste lämna in skattedeklaration, oavsett hur mycket eller lite som de tjänat. Det spelar heller ingen roll hur länge de varit egenföretagare, även om det bara har varit en dag skall det deklareras. Enligt uppgifter från socialförsäkringen och skatteverket kommer dessa ändringarna att påverka cirka 200.000 egenföretagare som hittills inte har behövt deklarera.

Som vanligt innehåller lagen bestämmelser om avdragsgilla kostnader som kan minska den personliga inkomstskatten. Det inkluderar löpande kostnader, moms på fordon som används för affärsändamål, förnödenheter för hembaserat arbete samt professionell utbildning eller kurser.

Det blir också en förändring av skattetrycket för egenföretagare baserat på inkomstnivån. Vilket innebär att låginkomsttagare får betala mindre medan de som tjänar mer får en ökning av skatten. Nollavgiftsvarianten som i vissa regioner befriar nyblivna egenföretagare från att betala någonting, kommer att utvidgas till Extremadura.

Slutligen kommer det schablonmässiga systemet att fortsätta, vilket ger lägre kostnader i starten på affärsverksamheten. Detta kan förlängas om vissa villkor är uppfyllda.

5 inkomstskatteavdrag som kan spara mycket pengar.

  1. Skattebetalare kan kräva avdrag med upp till 15 % på inköpspriset för en ny elbil eller motorcykel. Dessutom kan de dra av 15 % för att installera en laddpunkt på en fastighet som de äger. Mer information om detta här.
  2. Föräldrar kan begära ett avdrag på 1.200 euro för varje barn under tre år. Oavsett om inkomsten är löneinkomst eller arbetslöshetsersättning.
  3. Den maximala avsättningen till en individuell pensionsplan ligger kvar på 1.500 euro. Men det finns nu möjlighet att höja denna med ytterligare 8.500 euro för avgifter till företagspensionsplaner.
  4. Personer som arbetar för företag utomlands kommer inte att behöva betala skatt för inkomster upp till 60.100 euro per år. Förutsatt att det land där de arbetar tillämpar en skatt som liknar nivån på spansk inkomstskatt och inte är ett skatteparadis.
  5. Donationer till ideella organisationer (NGOs) kan dras av med 10 % till 80 %, beroende på donationsbeloppet. Medlemsavgifter för politiska partier berättigar till ett avdrag på 20 % upp till maximalt 600 euro. På samma sätt kan avgifter för fackföreningar och yrkesföreningar dras av med upp till 20 %, med ett tak på 500 euro.

Med tanke på alla förändringarna och kanske speciellt alla regionala skillnader så finns det nog anledning för många att ta professionell hjälp med deklarationen i år.


Jonny Erixon

Skribent, fotograf och konsult, född och uppvuxen i Sverige men jag är bosatt och arbetar i södra Spanien sedan 2001. Ett land som jag har lärt mig uppskatta mer och mer för varje år.

Läs också

Gitarr

La Herraduras första internationella bluesfestival.

Grundaren av Mijas Blues Festival, Kevin Hillier, ligger bakom bluesfestivalen som äger rum fredag 28 …