Spaniens subventioner för köp av elfordon förlängs

Subventionerna i Spanien för inköp av olika elfordon skulle löpt ut den 31 december i år men förlängs med ytterligare sju månader.

Polestar elbil.
Polestar elbil.

Regeringen har beslutat om förlängning till den 31 juli 2024, man kan som mest få 9.000 euro i subvention. De gör det ”för att upprätthålla främjandet av elektrifieringen av transporter och göra kraftiga framsteg mot att uppnå målet att ha 5,5 miljoner elfordon på vägen till 2030”.

Den spanska regeringen har meddelat att det kungliga dekretet som förlänger detta stöd inför vissa ändringar i programmets regler. Ändringarna görs för att anpassa sig till EU:s allmänna gruppundantagsförordning. Den klargjorde dock att dessa europeiska ändringar inte påverkar individer, egenföretagare eller ägargemenskaper eller offentliga förvaltningar.

Vad som finansieras genom Spaniens Moves III plan.

Det gäller elfordon, plug-in elfordon och fordon med bränsleceller samt laddinfrastruktur. Gasfordon och tunga fordon ingår däremot inte.

Som krav måste fakturorna vara daterade efter den 9 april 2021. För fordon skall den innehålla registreringsnummer eller chassinummer, märke, modell och version av det köpta fordonet.

Dessutom, om ett fordon köps som uppfyller MOVES III-kraven, måste återförsäljaren uppmanas att visa den kommersiella rabatten på minst 1.000 euro för MOVES III-programmet på fakturan. Detta inkluderar personbilar, skåpbilar, motorcyklar och fyrhjulingar av följande typer: Plug-in Hybrid Vehicles (PHEV), Extended Range Electric Vehicles (EREV), Pure Electric Vehicles (EV) och Fuel Cell Electric Vehicle (FCV). Det bör noteras att den typ av bidragsberättigade fordon har utvidgats till att även omfatta begagnade fordon, med en maxålder på 12 månader.

Detaljer om alla fordon som är berättigade till incitament (märken och modeller) finns i denna databas: https://coches.idae.es/base-datos/vehiculos-elegibles-programa-MOVES .

Subventionerna är följande.

När det gäller privatpersoner och egenföretagare kan subventionerna nå upp till 7.000 euro (9.000 euro med skrotning av ett fordon som är äldre än sju år) för kommersiella fordon upp till 3,500 kg (kategori N1). Samt till 4.500 euro (7.000 euro med skrotning) när det gäller personbilar (kategori M1). Övriga fordon, beroende på typ av fordon, varierar mellan 1.100 och 2.500 euro.

Dessa subventioner kan höjas med 10 % (ej kumulativa) i följande fall:

Förvärv av personbilar kategori M1, av mottagare som är funktionshindrade personer med nedsatt rörlighet för ett anpassat fordon. Även vid köp av lätta anpassade nyttofordon kategori N1. Av egenföretagare som är funktionshindrade personer med nedsatt rörlighet

Förvärv av fordon av individer registrerade i kommuner med mindre än 5.000 invånare (registreringen måste bibehållas i minst två år från registreringsdatum för ansökan).

Förvärv av personbilar (kategori M1) av privatpersoner med ekonomisk verksamhet (egenföretagare). Som är avsedda för användning av tjänster för taxi och fordonstransport med förare (VTC).

Mer information finns tillgänglig från Andalusian Energy Agency .

Laddinfrastruktur.

Laddning av elfordon

Moves III-planen innehåller även subventioner för laddpunkter för elfordon, både för offentligt och privat bruk och i form av direktköp. Dessutom, och när det gäller villaägarföreningar, kommer de nödvändiga kablarna för den elektriska installationen. Samt kommunikationstjänsten för att tillhandahålla intelligent laddning för laddning av elfordon att vara berättigade till bidrag.

För egenföretagare, individer och ägargemenskaper utan ekonomisk verksamhet är stödbeloppet 70 % av den stödberättigande kostnaden (80 % i fallet med kommuner med mindre än 5 000 invånare).

Mer information finns tillgänglig från Andalusian Energy Agency .

Så här ansöker man.

Som specificerats av Andalusian Energy Agency bör intresserade parter kontakta ett medlemsföretag. De kommer att informera om alla krav och dokumentation som krävs för att få subventionerna. Medlemsföretag hittar du på följande länk.

Mer om elfordon i Spanien.

Nya spanska elbilar för 9.999 euro.

Jonny Erixon

Skribent, fotograf och konsult, född och uppvuxen i Sverige men jag är bosatt och arbetar i södra Spanien sedan 2001. Ett land som jag har lärt mig uppskatta mer och mer för varje år.

Läs också

En bra strand.

Vad flaggorna på Spaniens stränder betyder

Att känna till vad de olika flaggorna betyder kan hjälpa till att undvika tragedier eller …