Inflationen i Spanien minskar

Den spanska inflationen har sjunkit i mars till 3,3 % på årsbasis, vilket är en minskning från 6% i februari och lägre än väntat.

Inflation skylt
Inflationen tappar fart.

Nedgången i den totala inflationen beror i första hand på lägre gas- och elpriser i mars. Uppmuntrande är också att kärninflationen sjönk något till 7,5% från 7,6 i februari, det är den första minskningen på 23 månader (kärninflationen räknar bort alla volatila färskvaror och energipriser).

Detta visar att inflationstrycket i ekonomin är fortsatt mycket högt trots det kraftiga fallet i den totala inflationen. Men det är också ett tecken på att högre energiprisers genomslag till högre konsumentpriser börjar tappa styrka. Dessutom har trycket på globala leveranskedjor minskat ytterligare de senaste månaderna till nivåer före pandemi, vilket också dämpar inflationen. Den nedåtgående trenden förväntas att fortsätta under de kommande månaderna.

Det förväntas att den totala inflationen svalnar ytterligare under de kommande månaderna. Främst för att energiinflationen har varit negativ sedan början av året och kommer att fortsätta att pressa inflationen nedåt. Gaslagren i Europa är fortfarande välfyllda, även om eldningssäsongen går mot sitt slut. Som ett resultat av detta förbättras utsikterna för lägre energipriser i år.

Livsmedelspriserna, som steg med 16,6 % på årsbasis i februari, bidrog starkt till den totala inflationen i Spanien. Men den betydande minskningen av priserna på jordbruksråvaror kommer snart att börja bromsa upp matinflationen. De stigande priserna på jordbruksråvaror under Covid-19-pandemin och krigets början i Ukraina var de främsta orsakerna till hög livsmedelsinflation. Lyckligtvis har priserna på jordbruksråvaror sjunkit avsevärt de senaste månaderna. Vanligtvis är det en fördröjning på nio till 12 månader innan förändringar i råvarupriser översätts till förändringar i livsmedelspriser. Det skulle innebära att livsmedelsinflationen skulle börja tappa fart från sommaren och framåt.

Kärninflationen är lite knepigare

Kärninflationen kommer också gradvis att tappa fart, även om vi förväntar oss att den kommer att bli stabilare. Stigande energipriser överförs vanligtvis till försäljningspriserna snabbare än när energipriserna faller. När energipriserna faller förväntas genomslaget till konsumentpriserna vara mycket mer gradvis. En annan orsak är hög tjänsteinflation, som fortfarande visar få tecken på avkylning. PMI för tjänster accelererade ytterligare i februari. Stark efterfrågan gör det enkelt för företag att höja priserna ytterligare. Andelen tjänsteföretag som planerar att genomföra nya prishöjningar under de kommande månaderna är fortfarande mycket nära rekordhöga nivåer. Tjänsteinflationen kommer därför att förbli hög under en tid framöver.

Det förväntas att den genomsnittliga inflationen kommer att nå 3,8 % 2023 och 3,1 % 2024. I början av 2024 kan inflationen sätta fart igen. Detta eftersom många statliga åtgärder för att kompensera inflationen och höga energipriser kommer att löpa ut. Vilket gör energin till en positiv bidragsgivare till inflationstakten igen fr.o.m. 2024 och framåt. Därför finns det en risk att inflationen stiger igen 2024, trots en nedkylning av den underliggande kärn- och livsmedelsinflationen.

Källor: Reuters, ING Bank N.V. och INE (Instituto Nacional de Estadística).


Jonny Erixon

Skribent, fotograf och konsult, född och uppvuxen i Sverige men jag är bosatt och arbetar i södra Spanien sedan 2001. Ett land som jag har lärt mig uppskatta mer och mer för varje år.

Läs också

Lokalpolisen i Málaga.

Hastighetskontroller med radar för elsparkcyklar

Málaga har börjat med radarkontroller av elsparkcyklarnas framfart i staden, de första böterna på 200 …