Jehovas vittne stämmer Spanien för livräddning

Ett Jehovas vittne har anmält Spanien till den Europeiska domstolen för mänskliga rättigheter i Strasbourg för att hon fick en livräddande blodtransfusion.

Den Europeiska domstolen för mänskliga rättigheter i Strasbourg
ECHR i Strasbourg.

Den Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna (ECHR) höll den 10 januari 2024 en offentlig utfrågning för att utreda fallet med ett Jehovas vittne som anmälde spanska staten. Anmälan gjordes för att ett sjukhus i Madrid gav henne blodtransfusioner mot hennes vilja men med godkännande av en domare.

Enligt domstolen i Strasbourg kommer den att höra anklagelserna från den ecuadorianska kvinnan som bor i Soria. Om att hon som Jehovas vittne är absolut emot blodtransfusioner och donation och lagring av blod och blodprodukter.

Kvinnan fick en blodtransfusion på ett sjukhus i Madrid 2018 på grund av en blödning. 2017 hade hon blivit rekommenderad att genomgå operation. Då undertecknade hon ett förhandsdirektiv, en fullmakt och ett informerat samtycke. I alla tre underströk hon sin vägran att ta emot blodtransfusioner av något slag, även om hennes liv var i fara. Men gick med på att acceptera all medicinsk behandling som inte involverade användning av blod.

2018 lades hon in på Soria-sjukhuset, men på grund av en blödning förflyttades hon till Madrid. När läkarna fick reda på att hon var ett Jehovas vittne, kontaktade den tjänstgörande domaren för instruktioner.

Domaren godkände alla nödvändiga livräddande åtgärder.

Domaren som var omedveten om patientens identitet och önskemål, godkände alla medicinska ingrepp som var nödvändiga för att rädda hennes liv. Samma dag opererades hon och blodtransfusioner gjordes, utan att patienten informerades om domstolsbeslutet. Trots att ”hon fortfarande var vid medvetande när hon fördes till operationssalen”.

Under loppet av förfarandet tvistar parterna fortfarande om huruvida kvinnan var helt klar vid tillfället eller inte. Hon höll inte med om vakthavande domarens beslut och överklagade, men rätten fastställde beslutet. Innan hon gick till Europakonventionen tog kvinnan ärendet till författningsdomstolen som förklarade hennes talan otillåtlig.

Då tog hon tog sitt klagomål mot spanska staten till Strasbourg för påstådd kränkning av respekten för privatlivet, tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet. Värden som skyddas av den europeiska konventionen om mänskliga rättigheter.

Fler artiklar relaterade till sjukvård i Spanien.


Jonny Erixon

Skribent, fotograf och konsult, född och uppvuxen i Sverige men jag är bosatt och arbetar i södra Spanien sedan 2001. Ett land som jag har lärt mig uppskatta mer och mer för varje år.

Läs också

Playa de Las Canteras, Kanarieöarna.

Sommarvädret tar paus i delar av Spanien

I början av veckan har vi stabilt sommarväder i Spanien, men på onsdag blir det …