Offentliga toaletter en utdöende företeelse

Rent vatten och sanitet är en bortglömd men viktig infrastruktur för alla, offentliga toaletter är en tjänst som behövs men som få tänker på.

Offentliga toaletter
Offentlig toalett

De är kanske allt mer osynliga, men ändå mycket nödvändiga för att städerna ska fungera och för invånarnas livskvalitet. Det handlar om de offentliga toaletterna; utrymmen som ger en grundläggande tjänst. Även om de nästan alltid glöms bort när man tänker på det offentliga rummets stora behov, de som skapar hållbara samhällen.

No place to go

I en hel del länder, som Lezlie Lowe påminner om i ”No place to go”, en uppsats som tar upp verkligheten för offentliga toaletter i västvärlden. Där finns det inga bestämmelser som reglerar deras tillgång eller ens existens. På sätt och vis är frågan splittrad mellan kommunala och regionala bestämmelser.I en hel del länder, som Lezlie Lowe påminner om i ”No place to go”, en uppsats som tar upp verkligheten för offentliga toaletter i västvärlden. Där finns det inga bestämmelser som reglerar deras tillgång eller ens existens.

I Spanien finns det lagar om offentliga toaletter. Det är inte svårt att hitta dessa i den officiella statliga tidningen (BOE) som reglerar deras tillgänglighetsstandarder eller vattenkvalitet. Det är dock svårare att avgöra vilken skyldighet som finns att skapa toaletter för allmänheten. På sätt och vis är frågan splittrad mellan kommunala och regionala bestämmelser.

Vid första anblicken verkar det inte vara en så viktig fråga och kanske är det därför ingen pratar så mycket om offentliga toaletter, var de finns eller hur de försvinner.

Och ändå är detta en viktig fråga. Det är när man tänker globalt, för enligt FN lever 3,6 miljarder människor utan tillgång till sanitet. Men också när man tänker specifikt på så kallade ”i-lands problem”. Till att börja med finns det fortfarande människor som inte har tillgång till ett toaletter (det räcker att tänka på hemlösa, vilket har orsakat, som Lowe påpekar, ett allvarligt problem med stadshygien i vissa städer). Och för att fortsätta, att gå på toaletten är ett grundläggande behov för alla.

Vem som helst kan behöva det. För vissa befolkningsgrupper är det till och med ett trängande behov. För dig som lider av kroniska tarmsjukdomar, såsom ulcerös kolit eller Crohns sjukdom (1 % av den spanska befolkningen).

En undersökning publicerad i ’The Lancet’, visar att stängningen av offentliga toaletter har effekter på hälsan. Offentliga toaletter fungerar inte alltid för att de är smutsiga, saknar grundläggande saker (som toalettpapper) eller inte erbjuder tillräckligt med avskildhet. Men framförallt så är problemet ofta att de inte ens finns.

Hur många har försvunnit?

Att ta fram statistik över hur många offentliga toaletter som har försvunnit är inte lätt. Vi vet vad som händer eftersom tidningsbiblioteket är fullt av nyheter om städer som har stängt dem. Samt om protester från vissa grupper (för dem som arbetar på gatan, från bud till taxichaufförer, är frånvaron av offentliga toaletter en tydligt problem).

Men det vi upplevt under pandemiåren ger också ledtrådar, när kontrollåtgärder stängt anläggningar som traditionellt används vid behov, till exempel barer. Detta har också visat befolkningen i allmänhet att tillgången på offentliga toaletter är betydligt mindre än efterfrågan.

Erfarenheter från Storbritannien

Kanske kan data från Storbritannien, där det finns statistik hjälpa till att förstå problemet. 2011 uppskattade British Toilet Association att 40 % av alla offentliga toaletter i landet hade försvunnit inom ett decennium. Redan 2019 fick Lowe en siffra på 50 %. Det är en siffra i linje med vad en BBC-utredning från 2016 beräknade: Hälften av kommunerna hade stängt toaletter de senaste tio åren. Kommunstyrelserna gömde sig bakom den åsikten att det var för dyrt att underhålla dem.

Kostnaden är faktiskt en av de återkommande orsakerna till att toaletterna stängdes. Det sägs ofta att de är i dåligt skick eller att de inte är lämpliga för tiden, men också att de hade blivit källor till skadegörelse och kriminalitet. Men, som beteendevetaren Guido Corradi förklarar, när dessa skäl analyseras faller dessa argument till marken. ”Jag extrapolerar det alltid till andra tjänster som är svåra att tillhandahålla, men som staten tillhandahåller ändå”, säger han. Ingen skulle till exempel säga att sophämtningen ska sluta för att behållarna fylls någon gång på dagen eller att de inte luktar gott”.

Det finns till och med erfarenheter som visar att gratis offentliga toaletter är möjliga. För att ta itu med de allvarliga hygieniska problem som avsaknaden av toaletter innebar, har San Franciscos offentliga arbeten lanserat sina Pit Stops. Det är ett nätverk av offentliga toaletter med, som Lowe förklarar i sin bok, personal. Tack vare sina arbetare (en grupp som dessutom har svårt att få arbete) är de rena, säkra och tillgängliga. Andra städer, som Portland, har lyckats göra dem vänligare bara genom att ändra designen.

Pit Stop
Pit Stop

En spansk missuppfattning

I Spanien finns det en utbredd uppfattning att barer är skyldiga att erbjuda sina toaletter till allmänheten. Men det stämmer inte, det är en skröna. De är bara skyldiga att erbjuda toaletterna till sina kunder. Att många ändå upplåter sina toaletter är en annan sak, men det är helt upp till barägarnas välvilja.


Jonny Erixon

Skribent, fotograf och konsult, född och uppvuxen i Sverige men jag är bosatt och arbetar i södra Spanien sedan 2001. Ett land som jag har lärt mig uppskatta mer och mer för varje år.

Läs också

Golfspelare

Slå en drive för hälsan

Golf är en sport som ibland tyvärr ses på som bara ett elegant och exklusivt …