Plötsligt händer det! Begravning i Spanien

Att prata om döden är aldrig ett lätt ämne men om du bor i Spanien är det viktigt att du är beredd och väl informerad om dödsprocessen. Plötsligt händer det. 

Döden slår till i en trafikolycka.
Foto: Shutterstock.

EN ANHÖRIG AVLIDER. För någon kommer det som en chock. Medans andra kanske har gått och väntat på det efter ett långt sjukdomstillstånd. Död och sorg är alltid ett tufft ämne, men det är livets verklighet.  Även om det definitivt inte är ett trevligt ämne måste vi möta den verklighet som vi alla en dag kommer att ställas inför.

Vad händer när en svensk medborgare dör i Spanien?

Det första man ska göra är att ringa akutsjukvården, som i Spanien är 112 eller den lokala polisen (Policía Municipal) på 092. Polisen eller läkaren kommer att kontakta en lokal begravningsbyrå (Tanatorio) för att underteckna ett tillfälligt intyg och ta bort kroppen. Den behandlande läkaren utfärdar sedan en medicinsk dödsattest (Certificado Médico de Defunción CMD). Alla dödsfall ska registreras hos Civilregistret (Registro Civil) inom 24 timmar i det lokala rådhuset (Ayuntamiento) och där kommer det officiella dödsintyget att utskrivas. Det viktigaste som skiljer processen mellan Sverige och Spanien är tiden från dödsfallet till begravningen. Kroppen bör begravas eller kremeras inom 24 till 48 timmar efter döden och detta sätter omedelbar tidspress på familjen och släktingarna för att snabbt hantera arrangemangen för begravningen eller kremeringen. Detta gör det ännu svårare eftersom många släktingar från ett annat land plötsligt måste flyga in med kort varsel. Därför är det oerhört viktigt att planera i förväg vad som ska hända när det oundvikliga sker.

Vad kostar en begravning i Spanien?

Begravningar är alltid en svår uppgift. Du bör ta hänsyn till många faktorer som logistik, inköp av kista, begravningsplatser och till och med catering. Ungefär kan vi säga att kostnaden för en begravning i Spanien kan vara 3.500-4.000 € men du bör komma ihåg att denna kostnad beror på många faktorer som platsen, den service som krävs, typen av kista etc. Kremering med en kostnad på i genomsnitt 750 euro är ett mer ekonomiskt alternativ i Spanien. Om den avlidne har en försäkring är det viktigt att försäkringsbolaget kontaktas så snabbt som möjligt så att kostnaderna för eventuell hemtransport, begravning eller kremering kan täckas. Om den avlidne inte har försäkring kommer familjen att behöva betala kostnaderna.

Begravningsförsäkring

I Spanien är det vanligt med en begravningsförsäkring som täcker framtida begravningskostnader. Något av det första de spanska familjerna försäkrar sig om är att teckna en begravningsförsäkring för både barn och vuxna. Över 75 procent av alla dödsfall i Spanien blir i dag hanterade av försäkringsbolag. Man kan också välja att inkludera täckning av transport till sitt ursprungsland. Över 50% av alla spanjorer har idag en begravningsförsäkring och man betalar en försäkringspremie per månad, per år eller hela beloppet på en gång. Den dagen försäkringstagaren avlider, träder försäkringen in, och det blir inga kostnader för de anhöriga. Genom att ha allt planerat i förväg kommer den avlidnes närstående inte att behöva fatta beslut i sista minuten eftersom begravningen skall vara utförd mellan 24-48 timmar efter dödsfallet.

Varför kan du behöva en privat begravningsförsäkring?

 Fördelen med en begravningsförsäkring är att familjen inte behöver tänka på allt det praktiska i samband med ett dödsfall. Det tar försäkringsbolaget hand om. Det kan vara väldigt stressande för en familj som samtidigt sörjer en förlorad familjemedlem. Här kommer begravningsförsäkringen in och familj och vänner behöver inte bekymra sig för dödsattest, begravningsförberedelser etc. En begravning i Spanien utan att ha en försäkring blir en ekonomisk börda för de överlevande. Kistan, begravningen, en gravsten eller en urna om man väljer kremering, blommor, avgifter och certifikat blir lätt en stor summa pengar. Med rätt försäkring slipper din familj höga kostnader för begravning och kan lämna över de administrativa frågorna till försäkringsbolaget. Det är ett bra sätt att förbereda sig i en svår tid när en anhörig går bort. Att ha rätt begravningsförsäkring hjälper dig att få lite lugn och ro i en redan svår tid. 

Hjälp från svenska ambassaden i Madrid.

Om en svensk dör utomlands kan ambassaden ge anhöriga hjälp och stöd. Det kan vara i form av kontakt med lokala myndigheter, råd kring nödvändig dokumentation och registrering av dödsfallet. Ambassaden ansvarar för att utfärda de officiella intyg som behövs för att kunna återbörda stoftet efter den avlidna till Sverige med flyg om detta är ett önskemål. När den avlidne har en reseförsäkring går ärendet därefter vidare till försäkringsbolagens larmcentraler som tar över handläggningen. Därmed upphör UD:s ansvar. Försäkringsbolaget hanterar alla praktiska arrangemang, kontaktar en lokal begravningsentreprenör och ordnar transport till Sverige. I de fall när det inte finns någon giltig försäkring får de anhöriga stå för kostnaderna och ambassaden ansvarar för de praktiska arrangemangen.

I Spanien betyder begravning ofta en ovanjordisk nisch.

Kyrkogården i Coí­n (Málaga).
På alla helgons dag smyckas gravarna. Foto: Kyrkogården i Coí­n (Málaga) på Alla helgons dag (J.Erixon).


Sven F. Källström

Sven F. Källström har bott över 35 år i Spanien och har skrivit fem böcker om Spanien.

Läs också

Microsoft

Microsoft investerar stort i norra Spanien

Microsoft planerar att investera 2,3 miljarder dollar i ett nytt datacenterprojekt i Aragonien i norra …