Tag Archives: försäkringar

Försäkringar som täcker alla transportmedel

Elektrisk skoter

Trafikolyckorna med elskotrar eller andra mobilitetsfordon ökar stadigt och nu har försäkringsbolagen tagit fram anpassade försäkringar. Försäkringar är viktigt för alla i trafiken. Det uppskattas att mer än 4 % av olyckorna med offer beror på en skoter. Den här typen av PMV (Personal Mobility Vehicle) som används av ungdomar …

Läs mer »