Spanien har tagit emot över 180.000 ukrainare

Flyktingar från Ukraina har fått mer än 180.000 tillfälliga uppehållstillstånd i Spanien sedan Rysslands invasion av Ukraina startade.

Enligt inrikesministeriets asyl- och tillflyktskontor (OAR) har Rikspolisen behandlat och beviljat totalt 180.785 tillstånd per fredagen den 7 juli. I mars förra året meddelade EU-kommissionen till inrikesministerrådet att förlängningen av det tillfälliga skyddet kommer att pågå till mars 2024. Aktiveringen av det tillfälliga skyddsdirektivet skedde för första gången sedan det skapades 2001. Det godkändes enhälligt i rådet som Inrikesministrarna höll den 4 mars 2022, och bara sex dagar senare inledde Spanien det brådskande ansöknings- och handläggningsförfarandet.

De som har anlänt

Av dem som har sökt skydd i Spanien är 62 procent kvinnor (112.591) och 38 procent är män (68.194). Efter åldersgrupp är 32 procent under 18 år; 26 procent, mellan 19 och 35 år; 35 procent, mellan 36 och 64; och 7 procent är över 65 år.

Dessutom har de flesta personer som har fått tillfälligt uppehållstillstånd, (98,1 procent) ukrainskt medborgarskap. Medan resterande 1,9 procent är personer av annan nationalitet som lagligen vistades i Ukraina när kriget bröt ut.

De flesta har hamnat i regionerna: Valencia (50.066), Katalonien (41.343), Andalusien (25.952) och Madrid (24.972).

Den spanska byråkratin agerar snabbt och effektivt i dessa ärenden

Oar

Den mekanism som aktiveras av inrikesministeriets asyl- och tillflyktskontor (OAR) gör att tillfälligt skydd kan beviljas snabbt och enkelt. Inom en period på högst 24 timmar från det begäran är inlämnad.

Förfarandet börjar på nationella polisstationer i hela Spanien och i auktoriserade mottagningscenter. Där poliser, med stöd av tolkar, ansvarar för att samla in identifieringsuppgifter för ukrainska medborgare. Denna begäran behandlas därefter av inrikesministeriets OAR och löses inom en period på högst 24 timmar.

När de godkänts beviljas ukrainska flyktingar ett uppehållstillstånd och de som är myndiga får ett arbetstillstånd. Dessutom kan de som är tillfälligt godkända för att stanna lagligt använda sina körkort.

EU-kommissionen förlängde det tillfälliga skyddet till mars 2024, ett rättsligt instrument som tillåter ukrainare som flyr från krig att bo, arbeta eller studera i EU.

Relaterat till Ukraina

Ukraina ber Spanien om luftvärn.


Jonny Erixon

Skribent, fotograf och konsult, född och uppvuxen i Sverige men jag är bosatt och arbetar i södra Spanien sedan 2001. Ett land som jag har lärt mig uppskatta mer och mer för varje år.

Läs också

Smugglare i båtjakt.

Spansk polis i dramatisk båtjakt efter smugglare

Guardia Civil i Spanien har släppt bilder på en lyckad båtjakt som resulterade i ett …