Spanien skärper övervakningen av digitala tillgångar

I ett drag som kan sprida sig i Europa skärper Spanien greppet om kryptoinnehav och beslagtar digitala tillgångar för skatteskulder.

Bitcoin kryptovaluta
Bitcoin.

Kryptovalutan Bitcoin uppfanns 2008 och lanserades 2009. Foto: Jorge Franganillo (Attribution 2.0 Generic).

Finansministeriet lett av María Jesús Montero, vill införa kraftfulla reformer av lagstiftningen som skall reglera bland annat kryptovaluta.

Åtgärderna kommer mitt i Spaniens proaktiva tillvägagångssätt för att reglera det digitala tillgångslandskapet inför EU:s ramverk för förordningar om marknader för kryptotillgångar (MiCA). Dessa ska implementeras fullt ut senast i december 2025.

Flera viktiga bestämmelser för kryptoinnehav.

De föreslagna lagändringarna för kryptovaluta i Spanien innehåller flera viktiga bestämmelser som syftar till att stärka regeringens förmåga att reglera och samla in skatter i det digitala utrymmet. En viktig aspekt av lagändringarna är utvidgningen av skatteverkets befogenheter. Vilket ger dem befogenhet att direkt identifiera och beslagta tillgångar förknippade med skattebetalare som har förfallna skulder.

Dessutom utökar dekretet den 1 februari räckvidden för enheter som är skyldiga att rapportera skatterelaterade uppgifter till finansministeriet. Detta omfattar nu inte bara banker, sparbanker och kreditkooperativ utan även institut för elektroniska pengar. Denna utökade lista ger potentiellt ett bredare ramverk för att spåra digitala valutatransaktioner.

Redan nu är det krav på obligatorisk deklaration.

Invånare i Spanien som innehar kryptotillgångar på utländska plattformar är föremål för en obligatorisk deklaration till skattemyndigheterna sedan slutet av mars 2024. Denna deklarationsperiod inleddes den 1 januari 2024 och kräver att individer och företag avslöjar värdet av sina kryptoinnehav utomlands från och med 31 december 2023.

Medan alla spanska invånare med utländska kryptoinnehav måste göra en deklaration, är endast de som överstiger 50.000 € skyldiga att deklarera dem för förmögenhetsskatt. Individer som håller sin krypto i självförvarade plånböcker, utanför börsplattformar, måste rapportera dem via standardformuläret för förmögenhetsskatt. Dessa åtgärder syftar tillsammans till att skapa ett mer robust regelverk för kryptovalutatransaktioner och innehav i Spanien.

Spanien ligger i framkant med regleringen av kryptovaluta.

Spaniens proaktiva inställning till kryptoreglering positionerar landet som en föregångare inom EU. Noterbart är att landet implementerar sitt eget kryptoreglerande ramverk inför det EU-omfattande MiCA-ramverket som träder i kraft i slutet av 2025. Detta förebyggande tillvägagångssätt understryker Spaniens åtagande att upprätta tydliga regler inom kryptoområdet.

Dessutom utfärdade spanska skattemyndigheter över 325.000 varningar under 2023 till invånare som misslyckades med att deklarera sina kryptoinnehav. Något som markerar en betydande ökning från de 150.000 varningar som utfärdades 2022. Detta belyser regeringens växande fokus på att säkerställa efterlevnad inom kryptoskattelandskapet.

Det finns fortfarande utmaningar.

Även om Spaniens ansträngningar att reglera och beskatta kryptovalutor är anmärkningsvärda, kvarstår vissa potentiella utmaningar. Den snabba implementeringen av dessa förändringar kan utgöra regulatoriska hinder, som kräver noggrann kalibrering för att säkerställa effektivitet och minimera oavsiktliga konsekvenser. Dessutom kan det vara svårt att spåra och beslagta självförvarade kryptotillgångar som hålls utanför utbytesplattformar, på grund av den inneboende anonymiteten som är förknippad med sådana plånböcker.

Spaniens regleringar av digitala tillgångar kan sprida sig globalt.

Spaniens drag kan fungera som ett prejudikat för andra länder som försöker skapa ramar för övervakning och beskattning av kryptovalutor. När den globala kryptomarknaden fortsätter att utvecklas, erbjuder Spaniens tillvägagångssätt värdefulla insikter för beslutsfattare över hela världen. För reglering och beskattning av kryptomarknaden är i högsta grad aktuell i praktiskt taget hela världen.

Fler artiklar relaterat till lagstiftningen i Spanien:

Lagar och förordningar.


Jonny Erixon

Skribent, fotograf och konsult, född och uppvuxen i Sverige men jag är bosatt och arbetar i södra Spanien sedan 2001. Ett land som jag har lärt mig uppskatta mer och mer för varje år.

Läs också

En bra strand.

Vad flaggorna på Spaniens stränder betyder

Att känna till vad de olika flaggorna betyder kan hjälpa till att undvika tragedier eller …