Spanien utvisade fler än 2.700 personer 2023

Totalt 2.760 utlänningar utvisades från Spanien 2023 enligt förfarande som initierades av statens säkerhetsstyrkor och polisen.

Interneringsanläggning inför utvisning.
Interneringsanläggning (CIE).

Siffran kanske för många låter hög men är en minskning med nästan 25 % jämfört med tidigare år. 2022 utvisades 3.642 personer och 2021 var det 3.594 utvisningar. En del av minskningen kan förmodligen förklarats med att den förstärkta gränsbevakningen har medfört att många inte ens kommer över gränsen till Spanien.

Denna typ av utvisningar kan genomföras av olika skäl, enligt immigrationslagstiftningen. Inklusive återvändande till ursprungsländerna när avvisningar sker vid gränsen, eller de som upptäcks när de försöker återvända till Spanien trots att de blivit utvisade tidigare.

I ett parlamentariskt svar i mars 2023 rapporterade regeringen om utvisningar under det senaste decenniet med tillämpning av artikel 54.1 i lag 4/2000. 90 % av de 101 utvisningarna av utlänningar hade behandlats för ”aktiviteter mot den nationella säkerheten”. Inklusive två fall motiverade av mycket allvarliga brott mot den lagen om medborgarsäkerhet, känd som ”gag-lagen”.

Olika anledningar för utvisning.

Utvisningar initieras huvudsakligen av immigrationslagen, som i sin artikel 57.2 nämner denna möjlighet för migranter med sina papper i ordning. Men med ett brottsregister, förutsatt det finns en dom på mer än ett års fängelse.

När de är medborgare i en irreguljär situation kan ett utvisningsförfarande inledas som i migrationslagen anges som ordinärt eller förmånligt. Då baserat på handlingar som behandlas av Nationalpolisen som är den behöriga myndigheten i ärendet. Det förfarandet kan överklagas, så det slutliga beslutet beror på en domare.

En annan möjlighet är artikel 89 i strafflagen. Den inkluderar att en fängelsedom ersätts med direkt utvisning till hemlandet när straffet är längre än ett år. I fall där utlänningen bevisar att han har varit bosatt i Spanien i mer än 10 år, höjs straffen till fem år och möjligheten till återfall i brott ska utvärderas.

Två tidsgränser för direktutvisningar.

Om utvisningen inte kan genomföras inom 72 timmar från gripandet, kan den rättsliga myndigheten begära att utlänningen sätts i en interneringsanläggning (CIE). Men bara under den tid som är nödvändig för att genomföra utvisningen under en period som inte kan förlängas. I inget fall längre än 60 dagar eller tills omöjligheten att genomföra den inom nämnda period har bekräftats. Lagen tillåter inte att en ny internering beslutas på grundval av samma utvisningsärende.


Jonny Erixon

Skribent, fotograf och konsult, född och uppvuxen i Sverige men jag är bosatt och arbetar i södra Spanien sedan 2001. Ett land som jag har lärt mig uppskatta mer och mer för varje år.

Läs också

En bra strand.

Vad flaggorna på Spaniens stränder betyder

Att känna till vad de olika flaggorna betyder kan hjälpa till att undvika tragedier eller …