Spaniens regler för assistanshundar moderniseras

För närvarande är det endast ledarhundar för synskadade som är erkända som assistanshundar i hela Spanien, en utökning utreds nu.

Assistanshund.
Assistanshund. Foto: Thesupermat, CC.

Spaniens regering har reagerat på uppmaningar från olika sektorer om att vidga reglerna kring assistanshundar. Så att de även omfattar hundar som assisterar personer med andra funktionshinder som dövhet och autism. Så att de kan följa med i offentliga miljöer som bussar och biografer precis som ledarhundar kan idag.

Det arbetas också för att reglerna även skall omfatta terapihundar på sjukhus, skolor och vårdhem. Även om åsikterna här går isär om detta bör tas upp i en separat lag eller inte.

Reglerna varierar i regionerna.

Även om reglerna varierar från region till region i Spanien så finns det en övergripande nationell lag som inte har ändrats sedan 1980-talet. Enligt den så är det enbart ledarhundar för synskadade som officiellt räknas som assistanshundar. För att komma till rätta med denna föråldrade lagstiftning så har ministeriet för sociala rättigheter inlett en samrådsprocess. Med avsikt att samla in åsikter från de yrkesverksamma som arbetar med hundarna , djurskyddsorganisationer och allmänheten.

Alla regioner har bestämmelser om assistanshundar, men skillnaderna är stora. Regionen Murcia erkänner inte assistanshundar för barn med autism medan alla andra regioner gör det. Balearerna är en av de senaste (2021) regionerna som godkände detta. Då godkände de även att medicinska varningshundar inkluderas i samma regelverk som ledarhundar.

Detta är assistanshundar.

I Spanien omfattar termen ”Assistanshund” hundar som som tränats av specialiserade och officiellt erkända center. För ledsagning, vägledning eller stöd till personer med funktionshinder eller vissa sjukdomar.

Beroende på region så täcker termen också ”medicinska varningshundar”. Det är hundar som är utbildade för att varna vid en medicinsk nödsituation hos personer som lider av t.ex. epilepsi och diabetes.

I vissa regioner ingår även ”signalhundar”. Dessa är tränade till uppmärksamma döva på vardagliga ljud som dörrklockor, röster, babyvakter och väckarklockor. Samt säkerhetsrelaterade ljud som brand- och inbrottslarm.

När det gäller stöddjur (kan även vara andra djur än hundar) för personer med autism så är dessa ständigt sällskap under barnets utveckling. Dessa är utbildade för att främja personens självständighet och autonomi men kan också vara stöd i akuta situationer.

Relaterat till hälsa och livskvalitet i Spanien: HÄLSA.


Jonny Erixon

Skribent, fotograf och konsult, född och uppvuxen i Sverige men jag är bosatt och arbetar i södra Spanien sedan 2001. Ett land som jag har lärt mig uppskatta mer och mer för varje år.

Läs också

Årets Oliv 2024

Årets Oliv – ett nordiskt avtryck i Esteponas kulturliv

Kultur kan representeras i många olika former, något som anammas av föreningen Estepona Nórdico med …