Terrorhot mot stor militärbas i södra Spanien

USA:s flottbas i Rota i Cadiz-provinsen har ökat sin beredskapsnivå av rädsla för att den skulle kunna bli föremål för en jihadistattack.

Jagare på Rota flottbas.
Robotjagare på Rotabasen. Foto: Official U.S. Navy Page, CC.

Webbplatsen Digital Confidencial säger att försiktighetsåtgärderna har utökats ifall det kommer ett svar på ankomsten av en antimissilsköld vid basen som skall kunna skjuta ner ballistiska missiler. Chat på internet har avlyssnats av Pentagon (inklusive krypterade meddelanden) som specifikt nämner Rota Naval Station.

Det har rapporterats att alla områden på Rota införde extra säkerhet i söndags. Inklusive användningen av bara en dörr för att komma åt byggnader på platsen. Extra amerikansk personal kommer att placeras ut i området för att övervaka eventuella terroristhot och all Rota-personal har larmats.

Rota Naval Station.

Amerikas försvarsdepartement har sagt att en antiterroristövning genomfördes vid basen i Rota den 11 juni. Övningen fokuserade på ett svar på ett simulerat explosivt hot i basens hamn. Den syftade till att förbättra beredskapen och samordningen av säkerhetsteamet vid hantering av potentiella terroristaktiviteter.

Meddelande till personalen på Rota.

De amerikanska militära myndigheterna vid marinbasen Rota har skickat ett meddelande idag tisdag den 2 juli till marinsoldaterna och annan personal vid anläggningarna om säkerhetsåtgärder. ”När Europa börjar sina semestrar och evenemang vill vi påminna Rota-gemenskapen om att vara vaksamma hemma och när ni reser”, börjar meddelandet. De ansvariga för den amerikanska kontingenten som arbetar vid den spanska flottbasen ber sina militärer och civila att: ”Vänligen förbli medveten om din omgivning, undvika stora sammankomster, var uppmärksam på vad du publicerar på sociala medier och följ lokala nyhetskällor.” Till sist, om du ser något, tala om det.” Meddelandet publicerades på tisdagsmorgonen den 2 juli på Facebook-profilen för den amerikanska kontingenten vid Rota-basen.

Det är inte bara basen i Rota som är under terrorhot.

CNN avslöjade för några dagar sedan att alla USA:s anläggningar i Europa hade höjt skyddsnivån på grund av oro för möjliga terrorattacker. Bland de anläggningar där beredskapsnivån höjdes finns den amerikanska basen i Stuttgart. Där är USA:s europeiska kommando beläget, ansvarigt för alla amerikanska militära styrkor som är utplacerade i Europa.

Enligt CNN höjde dessa baser terrorvarningen till nivå ”Charlie”, ett steg under maxvärdet, vilket är ”Delta”.

Mer relaterat till marinbasen i Rota.

Spanien blir värd för fler amerikanska jagare.


Jonny Erixon

Skribent, fotograf och konsult, född och uppvuxen i Sverige men jag är bosatt och arbetar i södra Spanien sedan 2001. Ett land som jag har lärt mig uppskatta mer och mer för varje år.

Läs också

Microsoft

Microsoft investerar stort i norra Spanien

Microsoft planerar att investera 2,3 miljarder dollar i ett nytt datacenterprojekt i Aragonien i norra …