Arbetarna i Spanien behöver vidareutbildning

Sex av tio arbetare i Spanien behöver vidareutbildas inom de närmaste tre åren för att uppdatera sina färdigheter för sitt arbete.

Vidareutbildning

Enligt en utredning utförd av Randstad Research i Spanien så brådskar det. Det förväntas att inom den spanska arbetsmarknaden kommer två av tre (67 %) av de jobb som skapas mellan 2023 och 2035 att kräva en hög utbildningsnivå. Jämfört med endast 4 % för de som kräver en låg utbildningsnivå.

De disruptiva trender som samhället går igenom tekniskt, demografiskt, miljömässigt och kulturellt kommer att driva på förändringar i sysselsättningen. Något som kommer att kräva uppdatering av medarbetarnas kompetens på kort och medellång sikt, konstateras i utredningen. Att ha yrkesverksamma med lämpliga kunskaper och färdigheter är avgörande för att uppnå konkurrenskraftiga företag. Som anpassar sig till den nya transformativa verkligheten för den produktiva och sociala modellen, enligt utredningen.

Det fattas utbildningsmöjligheter.

Det blir problem eftersom nästan hälften (44 %) av arbetstagarna som kommer att behöva utbildas fram till 2027 inte kommer att kunna få tillgång till lämplig utbildning.

Samtidigt har 41,8 % av spanska företag som övervägt att använda AI-teknik gett upp. Enbart på grund av bristande kunskap om detta ämne.

EUS:s mål.

EU-målet är att år 2030 ska minst 60 % av de vuxna få utbildning varje år. EU kommer att anslå 64,8 miljarder euro till utbildning genom den europeiska mekanismen för återhämtning och motståndskraft och Europeiska socialfonden. Detta eftersom EU anser att det är nyckeln till de anställdas produktivitet och konkurrenskraft.

Relaterat till arbete i Spanien.

Tips för den som vill jobba i Spanien.


Jonny Erixon

Skribent, fotograf och konsult, född och uppvuxen i Sverige men jag är bosatt och arbetar i södra Spanien sedan 2001. Ett land som jag har lärt mig uppskatta mer och mer för varje år.

Läs också

Playa de Las Canteras, Kanarieöarna.

Sommarvädret tar paus i delar av Spanien

I början av veckan har vi stabilt sommarväder i Spanien, men på onsdag blir det …