Att lämna hunden utanför affären kan bli dyrt

Den nya djurskyddslagen som trädde i kraft förra veckan i Spanien innehåller många nya regler, vissa av dem är rätt okända.

hund utanför affär
Förbjudet.

En av nyheterna är att det numera är förbjudet att lämna din hund bunden vid ett träd eller en lyktstolpe medan du uträttar ett ärende. Lagen säger att inget djur får lämnas på allmän plats utan tillsyn, oavsett om det är löst eller bundet. Det innebär att det mycket vanliga förfarandet att lämna hunden en stund på trottoaren medan man handlar i en butik nu är olagligt.

Denna föreskrift regleras i artikel 27, (avsnitt d) i lagen, som säger att det är uttryckligen förbjudet att hålla dem bundna eller gå löst genom offentliga utrymmen utan personlig tillsyn av den person som ansvarar för deras vård och beteende”.

Underlåtenhet att följa den här lagtexten anses vara en mindre överträdelse och kan bestraffas med ”en varning eller böter på 500 till 10.000 euro”. Men å andra sidan kan de nu tillåtas att komma in i lokalerna, förutsatt att lokalägaren går med på det. Detta gäller för lokaler där mat inte hanteras, för i sådana lokaler är det fortfarande förbjudet. De får även följa med in på barer och restauranger förutsatt att ägaren till lokalen tillåter det (dock inte in i köket).

Att lämna hunden och andra husdjur ensamma.

Hund på balkong.

Den nya lagen slår fast att hundar inte får lämnas ensamma i mer än 24 timmar. Och resten av husdjuren får inte lämnas utan tillsyn i mer än tre dagar i följd. Dessutom förbjuder lagen någon att lämna hundar och katter på ”terrasser, balkonger, tak, förråd, källare, uteplatser” eller inne i ett fordon.

Djurhem får heller inte längre avliva djur på grund av platsbrist eller av ekonomiska skäl. Avlivning tillåts bara på veterinära kriterier.

Dessa regler gäller sällskapsdjur, men inte arbetsdjur, jakthundar, boskap eller vilda djur. Inte heller berörs tjurfäktningar av den nya lagen.

Vissa delar av djurskyddslagen har pausats.

Vi har tidigare skrivit om den nya djurlagen: Kravet på ansvarsförsäkring för hund skjuts upp.

Förutom kravet på ansvarsförsäkring så pausas även kravet på utbildning av hundägare. Dessa regler kräver godkännande av en regering för att kunna träda i kraft. Spanien har i nuläget bara en ”expeditionsministär” och den har inte befogenhet att godkänna dessa ändringar. Men detta kan givetvis snabbt ändras om Pedro Sanchez lyckas bilda en koalitionsregering.

Vissa delar av lagen har övergångsbestämmelser.

Det blir förbjudet att sälja husdjur i butiker och online. Men butikerna har en frist på ett år för att hitta nya hem åt djuren. Därefter kan djur bara köpas från auktoriserade uppfödare. Målet är att undvika tvångsmässiga köp som senare kan leda till att djuren överges. Detta med tanke på att cirka 300.000 djur per år lämnas vid vägkanter eller på djurhem. Vilda djur förbjuds på cirkusar men ägarna har här sex månader på sig att hitta nya hem för dessa djur.


Jonny Erixon

Skribent, fotograf och konsult, född och uppvuxen i Sverige men jag är bosatt och arbetar i södra Spanien sedan 2001. Ett land som jag har lärt mig uppskatta mer och mer för varje år.

Läs också

Smugglare i båtjakt.

Spansk polis i dramatisk båtjakt efter smugglare

Guardia Civil i Spanien har släppt bilder på en lyckad båtjakt som resulterade i ett …