BOPLATS SPANIEN · BOSTADSEXPERTEN

Regeringen ser över säsongsuthyrningen

Regeringen kommer att aktivera arbetet med att skapa en förordning om ”alquileres de temporada” (säsongsuthyrning) för att förhindra fusk från hyresvärdar som försöker kringgå den nya bostadslagen från maj 2023.

Utsikt från en säsongsuthyrning
Foto: Shutterstock.

Dessa tillfälliga hyreskontrakt är i princip reserverade för studenter och tillfälligt förflyttade arbetstagare, såsom digitala nomader. Men eftersom de har färre krav än de permanenta hyreskontrakten så används de av ett ökande antal hyresvärdar för att kringgå lagen.

I Spanien finns tre typer av hyreskontrakt

1. Alquiler túristico – Semesteruthyrning som alltid är kortare än två månader – oftast veckovis.

2. Alquiler de temporada – Tillfällig uthyrning. Hyresgästen har ett specifikt syfte att hyra, tex en student som behöver hyra i två år under en utbildning, eller en person som har ett tillfälligt arbetskontrakt under en specifik tid.

3. Alquiler de vivienda – Uthyrning till permanent boende. Hyresgästen hyr permanent och har många rättigheter. T.ex att få bo kvar i minst fem år även om ägaren inte vill förnya.

Regeringen är medveten om problemet och kommer nästa vecka att inrätta en särskild arbetsgrupp för att försöka lösa det. Enligt artikel 3 i lagen om urbana hyresavtal (LAU) reglerar säsongsuthyrning av egendom under en viss tidsperiod ”för en industriell, kommersiell, hantverksmässig, yrkesmässig, rekreations-, välfärds-, kulturell eller utbildningsverksamhet”. Med andra ord är det kontrakt som är kopplade till en specifik verksamhet, främst avsedda för universitetsstudenter eller mycket tillfälliga arbetstagare, men inte för att hyra en fastighet för fast boende. Och det är här det juridiska vakuumet i bostadslagen ligger, som inte gick in på djupet i denna aspekt.

Denna metod begränsar utbudet av traditionella uthyrningar, speciellt i de centrala delarna av landets storstäder. Sedan den lagen trädde i kraft i maj har säsongsuthyrningen ökat med 40%. Utbudet av permanenta hyresbostäder har däremot minskat med 12% jämfört med föregående år. Inte föga förvånande har regeringens bostadslag – tvärtemot vad de ville – gjort det ännu svårare att hitta en bostad att hyra. Regeringen ”bankade” igenom denna lag utan samtycke av marknadsaktörerna som tex mäklarsamfunden.

I Barcelona och San Sebastián är situationen oroande, eftersom enligt idealista-data är en av tre lägenheter som erbjuds för uthyrning en säsongsuthyrning. I Valencia är siffran 13% och i Madrid 11%. Problemet är utbrett i storstäderna, eftersom utbudet av uthyrning av permanenta bostäder minskar.
Problemet – i min mening – är att regeringen försöker att reglera och lagstifta på ett sätt som gör det näst intill oförsvarbart för en investerare att köpa en bostad för att hyra ut. De har också gjort det svårare för mäklare att hyra ut genom att begränsa provisionerna som får tas ut. Detta gör att fler och fler väljer turist-uthyrning istället och utbudet av permanent uthyrning blir allt mindre.

Detta är så klart en ideologisk kamp – att förbjuda och reglera eller att låta marknaden sköta sig själv. Man kan tycka vad man vill men under de senaste halvåret har det bevisligen blivit allt svårare att hitta en bostad att hyra.

Fler artiklar av samma författare relaterade till bostäder:

BOSTADSEXPERTEN.


Christofer Fogelberg

Spansk mäklare sedan 2001 och medlem i mäklarsamfunden API, GIPE och AIPP. Han driver sedan 2003 StartGroup Real Estate med tre kontor på Solkusten. Christofer är Advisory Director för Association of International Property Professionals med säte i London och sitter även i styrelsen för spanska GIPE.

Läs också

Gitarr

La Herraduras första internationella bluesfestival.

Grundaren av Mijas Blues Festival, Kevin Hillier, ligger bakom bluesfestivalen som äger rum fredag 28 …