Costa del Sol kan få båtlinjer

Sammanslutningen av kommunerna på Costa del Sol i södra Spanien studerar möjligheten att förbinda städerna utmed kusten sjövägen.

Båtlinje i Gananoque, Kanada.
Ett exempel från Gananoque, Kanada.

Det handlar då om en satsning på både reguljär passagerartrafik, godstrafik och för turiständamål. Målet är att minska trafikbelastningen på kustvägen i provinsen, särskilt då i den västra delen. Trafikstockningar från Málaga och västerut är som kanske många känner till inte helt ovanliga.

Projektet leds av Manuel Cardeña, och Clúster Marítimo-Marino de Andalucía (CMMA), som representeras av av dess chef Mar Recuna.

Första mötet har hållits.

Manuel Cardeña

I tisdags höll båda ett möte i Marbella för att analysera projektet att länka samman kustremsan med båt. En idé som föreslagits av Manuel Cardeña som har stöd av klustret och som nu börjar ta form i och med det inledande mötet. Under mötet har de studerat de olika möjligheterna att genomföra projektet.

Målet enligt projektledarna är att främja korta transporter av människor och varor. Samt att även satsa på ”alternativa och hållbara” bränslen.

”Detta är ett utmärkt tillfälle att förena hamnarna i regionen och förvandla dem till strategiska mötespunkter för att ytterligare strukturera kusten. Samt förespråka hållbar rörlighet och hjälpa till att avskaffa förorenande befintliga kommunikations- och transportvägar i västra delen av provinsen”, betonade Mar Recuna.

Mar Recuna

Initiativet skulle inte bara gynna användare som bestämmer sig för att resa mellan platser med båt, utan det skulle också kunna passa för turister eller gods. Chefen för klustret har påpekat att hållbar maritim rörlighet gör att vi kan minska föroreningarna. Samt minska risken för trafikolyckor tack vare fartygstransit och minska koldioxidavtrycket.

Det finns bra fungerande exempel.

Han påminde också om att det finns exempel på denna typ av mobilitet som fungerar mycket bra. Som katamaranen som förbinder Rota och El Puerto de Santa María med Cádiz eller linjerna som förbinder olika andalusiska städer med Ceuta och Melilla. Förutom det faktum att de är relativt vanliga denna typ av resemöjligheter i norra Europa.

Båtlinje Vigo-Moaña
Ett exempel från linjen Vigo-Moaña.

Klustret kommer att ansvara för att genomföra en studie av projektets område, strategiska planering och ekonomiska bärkraft. Detta för att möjliggöra utformningen av de turistvägar som sedan kommer att utvecklas.

De direkta förmånstagarna av initiativet kommer att vara nautiska turismoperatörer i Andalusien. Dessa kommer att kommersiellt kunna utnyttja de resvägar som kommer att formas.


Jonny Erixon

Skribent, fotograf och konsult, född och uppvuxen i Sverige men jag är bosatt och arbetar i södra Spanien sedan 2001. Ett land som jag har lärt mig uppskatta mer och mer för varje år.

Läs också

Microsoft

Microsoft investerar stort i norra Spanien

Microsoft planerar att investera 2,3 miljarder dollar i ett nytt datacenterprojekt i Aragonien i norra …