Ny behandling som sänker kolesterolnivåerna

Ett nytt läkemedel kommer snart att finnas tillgängligt i Spanien som kan sänka halterna av det ”dåliga” kolesterolet med hälften.

Kolesterol
Kolesterol förtränger blodkärlen.

Den stora nyheten med detta är inte bara att det är mycket effektivt, utan att det dessutom bara behövs två injektioner om året.

Enligt uppgifter från det nationella statistikinstitutet (INE) är hjärt-kärlsjukdomar (CVD) den vanligaste dödsorsaken i Spanien. Närmare bestämt dog nästan 120.000 människor av denna orsak 2021. Det var ansvarigt för en av fyra dödsfall, vilket motsvarar 26,4 procent av det totala antalet människor som dog i Spanien.

I de flesta fall finns det en tyst sjukdom bakom de flesta av dessa kardiovaskulära dödsfall. Aterosklerotisk hjärt-kärlsjukdom (ASCVD) består av ackumulering av lipider över tiden. Då främst kolesterol som är kopplat till lågdensitetslipoproteiner (c -LDL) i artärernas inre väggar.

ASCVD står enligt uppgift för två tredjedelar av dödsfallen i hjärt-kärlsjukdomar. Patienter som lider av det anses med tanke på att de redan har drabbats av en tidigare kardiovaskulär händelse ha mycket hög risk.

Trots den utbredda användningen av statiner, når 80 procent av personer med denna profil inte LDL-målen (det ”dåliga” kolesterolet) som rekommenderas i riktlinjerna. Det är ett värde under 55 mg/dl och en 50-procentig minskning av basnivån som de hade när de drabbades av den kardiovaskulära händelsen, som är känd för att vara nyckeln till att förebygga hjärtinfarkt och stroke.

Det nya läkemedlet Inclisiran.

Från och med den 1 november nästa år kommer många av dessa patienter att ha tillgång till en ny medicin som kallas ”inclisiran”. Den lovar att ge en kraftfull och varaktig minskning av LDL-C med upp till 54 procent hos patienter med ASCVD.

Detta nya läkemedel med handelsnamnet Leqvio, från Novartis. kommer att ges till patienter med hög och mycket hög risk. Som ett tillägg till den maximalt tolererade dosen av statiner. Läkemedlet kommer att ges två gånger om året med hjälp av en subkutan injektion av en sjukvårdspersonal. En andra injektion ges tre månader efter den första och därefter ges behandlingen, med en injektion var sjätte månad.

Så här fungerar läkemedlet.

Dess formulering och verkningsmekanism representerar ett kvalitativt steg i förhållande till de behandlingar som finns tillgängliga hittills för att minska kolesterolet. Det beror på att det är ett litet störande RNA (siRNA) som hämmar produktionen av en molekyl som kallas PCSK9′. Detta produceras i levern och dess funktion är att minska upptagningsförmågan av LDL-kolesterolreceptorer.

José Luis Zamorano.

José Luis Zamorano, chef för kardiologitjänsten vid Ramón y Cajal-sjukhuset i Madrid förklarade: ”RNA-interferens är en term som vi specialister kommer att behöva börja bekanta oss med från och med nu. Detta eftersom tillgången på denna nya behandling kommer att förändra hur vi närmar oss hjärt-kärlsjukdomar, samt hur vi behandlar dem. ”Fram till nu var det vi hade gjort att hämma kolesterolbildningen med statiner. Sedan dök PCSK9-hämmare upp och, som en utveckling av dessa, vad som kommer nu – inclisiran’, tillade Zamorano.

Fördelarna med det nya läkemedlet.

Enligt Zamoranos uppfattning har läkemedlet stora fördelar. ”Den första är dess helt innovativa verkningsmekanism, som gör att den kan uppnå mycket högre effekt än andra terapeutiska alternativ”. Han fortsatte: ”I studier med tusentals patienter har det visat sig minska LDL-kolesterolet med mer än 50 procent, på ett mycket enkelt sätt”.

”Den andra fördelen är att dessa resultat uppnås med endast två injektioner per år. För patienten är detta goda nyheter eftersom det minskar chanserna att överge behandlingen till ett minimum”, tillade han. Zamorano avslutade: ”Det finns inget värre med en kronisk sjukdom än att tappa följsamheten. Ett piller om dagen är inte detsamma som en injektion två gånger om året. Dessutom uppnås allt detta med en hög säkerhetsprofil”.

Läkemedlet ges inte till alla patienter.

I princip är ’inclisiran’ endast utformad och finansierad för patienter som anses ha hög och mycket hög risk. ”Den första gruppen inkluderar personer med dokumenterad hjärt-kärlsjukdom (CVD). Diabetiker med tre eller fler associerade riskfaktorer eller långvarig typ 1-diabetes, med avancerad kronisk njursjukdom (CKD). Hyperkolesterolemi med hjärt-kärlsjukdom eller riskfaktorer”.

”Den andra gruppen är för personer som även om de inte har några andra riskfaktorer till exempel röker två paket cigaretter om dagen. Diabetiker med högre riskfaktor, patienter med CKD i stadium III. Familjär hyperkolesterolemi utan hjärt-kärlsjukdom eller riskfaktorer och en poäng på 5 till 10 procent på SCORE-tabellen”, förklarade Zamorano.

Kommissionen som avgör finansieringen av medikamenter i Spanien ”La Comisión Interministerial de Precios de los Medicamentos (CIPM)” godkände användningen den 20 september i år. Läkemedlet kommer att användas i kombination med en statin. Eller en statin och andra lipidsänkande behandlingar hos patienter som misslyckas med att uppnå LDL-mål med den maximala dosen av en statin. Det kan också användas som ett alternativ till statiner hos patienter som är intoleranta mot dessa läkemedel, enligt larazon.es.

Relaterat till hälsa och sjukvård:

Höstens vaccinationskampanj startar i oktober.


Jonny Erixon

Skribent, fotograf och konsult, född och uppvuxen i Sverige men jag är bosatt och arbetar i södra Spanien sedan 2001. Ett land som jag har lärt mig uppskatta mer och mer för varje år.

Läs också

Terrass som rasade i Palma de Mallorca.

Terrassen som rasade i Palma hade nyligen invigts

Kollapsen av terrassen orsakade 4 människors död och skadade nästan 30 varav 16 fick föras …