Elbilar är eftertraktade men för dyra

60 procent av spanjorerna skulle vilja ha ett elfordon för sina resor, men de höga priserna och brist på laddplatser avskräcker från köp.

Bilar i stad, inga elfordon.
60 % vill hellre ha ett elfordon.

Detta gör att Spanien befinner sig bland de länder i Europa där övergången till elfordon går långsammast. Dessutom väljer nästan sex av tio invånare att förflytta sig till fots, detta är 27 procentenheter mer än 2014.

Detta är några av de uppgifter som insamlats av en undersökning som Alphabet har gjort. Där jämförs siffrorna för den första Mobility Forum undersökningen som gjordes för nio år sedan. När det gäller 2023 har direktören för Mobility Forum, Alicia Gálvez, visat uppgifterna om nuvarande mobilitetsvanor. Där har det observerats att bilen fortsätter att vara det mest valda transportmedlet av mer än hälften av de tillfrågade (55 % ), följt av bussen (36 %) och tunnelbanan (19 %).

14 % av de tillfrågade säger att de använder cyklar, skotrar eller motorcyklar, även om det är ett alternativ som bara är etablerat i vissa städer. Som Barcelona, Sevilla eller Valencia, enligt Alphabet. ”Dessa personliga mobilitetsalternativ innebär ett nytt paradigm, som gör det nödvändigt för olika typer av mobilitet att samexistera på stadsvägar”, sa företaget. Likaså anser 62 % av spanjorerna att deras stad inte är anpassad för att använda dessa mobilitetsalternativ.

Inga elfordonsköp i sikte för majoriteten.

Nästan åtta av tio spanjorer säger att de inte överväger att köpa ett elfordon, vilket är en ökning med 13 procentenheter jämfört med för ett år sedan. Skälen till att de inte skulle köpa det är dels priset, 58 % säger att de inte vill betala mera för en elbil jämfört med en förbränningsbil. Det andra skälet är att de inte är tillfreds med det begränsade offentliga laddningsnätverket eller autonomin. Alphabet har fått fram att endast 7 % använder elbilar för sina resor och bara 3 % gör det regelbundet, en procentenhet mer än för ett år sedan.

Ändå säger 60 % av spanjorerna att de skulle vilja använda ett elfordon för sina resor. Men detta är faktiskt 18 % mindre än de svar de gav 2014. Då var det sju av tio som såg elbilen som lösningen för deras transporter.

Laddningspunkterna ökar.

Även om bristen på laddningspunkter är en av de faktorer som spanjorerna använder som en ursäkt för att inte byta till elfordon så har antalet offentliga laddningsställen ökat. I slutet av september 2023 fanns det 27.420, vilket är en ökning med 27,1 % jämfört med 2022 års slutdata (21.573).

Särskilt betydande är ökningen av ultrasnabba laddningspunkter (laddning med effekt över 50 kW). Från 1.293 laddningspunkter i slutet av 2022 till 2.056 laddningspunkter (i slutet av september), vilket motsvarar en tillväxt på praktiskt taget 60 %.

Apostlahästarna är på uppgång.

Medborgare som har hävdat att de vanligtvis rör sig till fots har ökat med 27 procentenheter på tio år. Med 58 % i år jämfört med 31 % 2014. Detta överträffar bussen, som då dominerade med 58 %, jämfört med 41 % som väljer detta fortskaffningsmedel idag.

Bilen har som ett sätt att ta sig fram vuxit med 16 % i städer de senaste åren till 47% av de tillfrågade, jämfört med 31% som valde det 2014. Tunnelbanan har vuxit något (+2 %) och cykel har ökat från 3 % 2014 till 10 % idag.

Mobilitet, jämförelse.

Varför folk förflyttar sig som de gör.

Den främsta anledningen till att välja färdsätt är komforten (65 %). Men den anledningen har dock sjunkit med 9 % sen 2014. Det andra skälet är behovet av att motionera, det svaret ges av 32 %. Det tredje är ekonomin, den anledningen har under perioden vuxit med nästan 20 % till dagens 29 %. Ekologin har också vuxit från 14 % till 17 %.

Trafiksäkerheten är en annan aspekt att fundera på.

Gamla bilar kan vara dödsfällor.


Jonny Erixon

Skribent, fotograf och konsult, född och uppvuxen i Sverige men jag är bosatt och arbetar i södra Spanien sedan 2001. Ett land som jag har lärt mig uppskatta mer och mer för varje år.

Läs också

Terrass som rasade i Palma de Mallorca.

Terrassen som rasade i Palma hade nyligen invigts

Kollapsen av terrassen orsakade 4 människors död och skadade nästan 30 varav 16 fick föras …