En ny superdator i världsklass har invigts i Barcelona

Datorn heter MareNostrum 5 och är den senaste europeiska superdatorn i världsklass, datorn invigdes idag den 21/12-2023 i Barcelona, Spanien.

MareNostrum 5
MareNostrum 5 i Barcelona.

Datorn rankas för närvarande som en av de 10 mest kraftfulla superdatorerna i världen och finns i Barcelona Supercomputing Centre. Superdatorn kommer från och med mars 2024 att vara tillgänglig för ett brett spektrum av europeiska användare inom vetenskap och industri.

MareNostrum 5 har en topprestanda på 314 petaflops, eller 314 miljoner miljarder beräkningar per sekund. Det är också den miljövänligaste superdatorn i Europa. Den kommer att vara mycket energieffektiv och helt drivas med hållbar energi. Den värme som genereras kommer att användas för att värma upp byggnaden den står i.

MareNostrum 5 är ett av världens mest innovativa superdatorsystem, särskilt utformat för att lösa komplexa vetenskapliga problem. Superdatorn kommer att bidra till att främja Europas arbete på flera områden. Den kommer till exempel att bidra till den europeiska medicinska forskningen genom att stödja utvecklingen av läkemedel och vacciner och genomföra simuleringar av virusspridning. Den kan också användas för traditionella superdatortillämpningar inom områden som klimatforskning, ingenjörsvetenskap, materialvetenskap och geovetenskap.

Superdatorns kraft bidrar till många europeiska projekt.

Superdatorn kommer att stärka andra europeiska initiativ som Destination Earth, som syftar till att utveckla en mycket exakt digital modell för jorden på global nivå, och European Virtual Human Twin, som också lanseras av den Europeiska kommissionen i dag. Initiativet Virtual Human Twin kommer att hjälpa forskare att bättre förstå den mänskliga organismen och leda till förbättrad hälso- och sjukvård och individanpassad medicin.

MareNostrum 5 är också utformad för att användas av utvecklare av artificiell intelligens (AI). Den kommer att använda de mest avancerade acceleratorchip som finns tillgängliga i dag. Vilket gör att den har kapacitet att tillgodose behoven hos framväxande AI-plattformar och förbättra prestandan hos europeiska stora AI-språkmodeller. Såsom ordförande Ursula von der Leyen tillkännagav i sitt tal om tillståndet i unionen kommer MareNostrum 5 att vara tillgängligt för europeiska nystartade AI-företag, så att de kan träna sina modeller. Detta bör bidra till att påskynda införandet av europeisk teknik och europeiska etiska AI-baserade algoritmer. Något som gör det möjligt för EU att leda globala insatser inom ansvarsfull, etisk och säker AI.

Anskaffandet och underhållet av det nya systemet innebär en total investering på över 151 miljoner euro. Varav 50 % kommer från EU och 50 % från ett konsortium som leds av Spanien men även omfattar Portugal och Turkiet.

Bakgrund

Det gemensamma företaget för ett europeiskt högpresterande datorsystem (EuroHPC) är en rättslig och finansiell enhet. Den bildades 2018 för att göra det möjligt för EU och de deltagande länderna i EuroHPC att samordna sina insatser och resurser i syfte att göra Europa världsledande inom superdatorer. I juli 2021 antog rådet förordningen om det gemensamma företaget EuroHPC. Något som innebar ytterligare investeringar på 7 miljarder euro för perioden 2021–2027. 

Inom kort kommer kapaciteten hos det gemensamma företaget EuroHPC att utvidgas till att omfatta prestanda i exaskala och därutöver med superdatorerna JUPITER och JULES VERNE.

Datorkapaciteten hos MareNostrum 5 kommer att komplettera det gemensamma företaget EuroHPC:s befintliga superdatorer:

Barcelona ligger redan förut i framkanten inom AI:

Microsoft utökar i Madrid och Barcelona.


Jonny Erixon

Skribent, fotograf och konsult, född och uppvuxen i Sverige men jag är bosatt och arbetar i södra Spanien sedan 2001. Ett land som jag har lärt mig uppskatta mer och mer för varje år.

Läs också

Playa de Las Canteras, Kanarieöarna.

Sommarvädret tar paus i delar av Spanien

I början av veckan har vi stabilt sommarväder i Spanien, men på onsdag blir det …