Skolorna i Madrid minskar undervisningen på engelska

Det regionala utbildningsministeriet kommer att ta bort behovet av att ämnen undervisas på engelska för att det bromsar språkkunskaperna.

Skola i Madrid
Colegio de María Inmaculada, Madrid.

Det kanske låter märkligt men det har visat sig att undervisning av olika ämnen på engelska både försämrar elevernas engelskakunskaper och kunskaperna i spanska. Detta innebär att i den autonoma regionen Madrid som även inkluderar staden Madrid, kommer från och med läsåret 2024/25 skolorna att begränsa den tvåspråkiga modell som har gällt i nästan 20 år. Det var den dåvarande regionpresidenten Esperanza Aguirre som införde det 2004.

Emilio Viciana

Det har till exempel hittills varit vanligt i Madrids grund- och gymnasieskolor att ämnen som historia och geografi undervisas på engelska i stället för spanska. Den regionala utbildningsministern Emilio Viciana har bekräftat att geografi och historia i fortsättningen kommer att undervisas på spanska. Källor från ministeriet tillägger att inget av kärnämnena som inkluderar spanska språket och matematik kommer att undervisas på något annat språk än spanska. ”Det skulle inte vara meningsfullt att begränsa det i ett ämne för att tillämpa det i andra”, enligt ministeriet.

Detta innebär inte att engelska helt försvinner i undervisningen.

Under nästa läsår i Madrid kommer engelska bara att användas i valfria ämnen som har ”mer projektinnehåll”. Samt där grupparbete uppmuntras för att ”anpassa det till de olika elevernas nivå”. ”Det skulle till exempel vara att studera ett tal av Winston Churcill eller kommentera ett verk av William Shakespeare, för att uppnå en engelska anpassad till varje elev”, sa utbildningsministern.

Lärarna har heller inte tillräckliga språkkunskaper för att undervisa på engelska.

I enlighet med dessa linjer redovisades en undersökning från Federación de Movimientos de Renovación Pedagógica de Madrid (FMRP). I den undersökningen försäkrade 80 % av lärarna att tvåspråkig utbildning minskade djupet av innehållet som lärarna kunde gå in på. Samma undersökning visade också att 7 av 10 lärare inte har en tillräcklig nivå på engelska för att kunna undervisa i ett ämne på det språket.

Mer aktuellt rörande skolor i Spanien.

Spanien begränsar mobiltelefoner i skolor.


Jonny Erixon

Skribent, fotograf och konsult, född och uppvuxen i Sverige men jag är bosatt och arbetar i södra Spanien sedan 2001. Ett land som jag har lärt mig uppskatta mer och mer för varje år.

Läs också

Microsoft

Microsoft investerar stort i norra Spanien

Microsoft planerar att investera 2,3 miljarder dollar i ett nytt datacenterprojekt i Aragonien i norra …