Ett flygbolag har beordrats kompensera för tidtabellsändring

En passagerare i Spanien får 600 euro i kompensation för att flygbolaget flyttade hans avgång med mer än en timme utan ordentlig avisering.

Swiss International Air Lines, Airbus A319-100.
Det aktuella flygbolaget. Airbus A319-100, foto: Beata May, CC.

En handelsdomstol i Málaga har beslutat att Swiss International Air Lines ska betala 600 euro i ersättning till en passagerare för att deras flygavgång tidigarelagts med mer än en timme. Beslutet följer kriterier som tidigare fastställts av Europeiska unionens domstol (CJEU). Förklaringen kommer från reclamador.es, ett onlineföretag som hjälper till med anspråk på flygkompensation. ”Kompensation betalas ut när flygbolaget endast meddelar en inställd eller ändring av flyget mer än 14 dagar i förväg via en mellanhand som en resebyrå och inte direkt till passageraren”.

”Direktmeddelande till passageraren krediteras inte förrän fyra dagar före flygets avgång, detta meddelande, som har getts mer än två veckor i förväg till en mellanhand. I det här fallet eDreams, som var den resebyrå som passageraren använde för att boka flyget. Räcker inte för att befria flygbolaget från ansvar”. Förklarade Jorge Ramos, reclamador.es advokat.

Han tillade att: ”trots att man meddelat uppsägning eller ändring mer än 14 dagar i förväg, finns det även rätt till ersättning om detta meddelande har lämnats till en mellanhand och det är bevisat att det inte har lämnats till kunden direkt. I detta ärendet meddelades resebyrån, men kunden anlitade den grundläggande eDreams-tjänsten, som inte inkluderade meddelanden om flygändringar.”

EU-domstolen har avgett prejudicerande domar.

Ramos lyfte fram två domar från EU-domstolen från den 21 december 2021 som behandlade de två frågorna som står på spel i dessa förfaranden (förhandsbesked till en mellanhand och förhandsbesked om en flygning).

Den första angav att varje försening på mer än en timme ger rätt till ersättning eftersom detta är den givna tiden för att avgöra om det utgör en betydande försening.

Den andra påpekade att även om lufttrafikföretaget har meddelat att flyget ställts in eller ändrats mer än 14 dagar i förväg. Men denna information endast skickas till en mellanhand och inte direkt till passageraren, är den fortfarande kompenserad, som i det här fallet. Även om passageraren anlände tidigt till sin destination, tar domen hänsyn till den eventuella olägenheten för passageraren att behöva vara på flygplatsen tidigare för att komma i tid till flyget.

Slutsatsen måste därför bli att det räcker inte för ett flygbolag att meddela resebyråerna. De måste även meddela alla bokade passagerare om ändringar som överstiger en timme.

Relaterat till kontroverser med flygbolag.

Flygbolaget Vueling döms för illegal handbagageavgift.


Jonny Erixon

Skribent, fotograf och konsult, född och uppvuxen i Sverige men jag är bosatt och arbetar i södra Spanien sedan 2001. Ett land som jag har lärt mig uppskatta mer och mer för varje år.

Läs också

En bra strand.

Vad flaggorna på Spaniens stränder betyder

Att känna till vad de olika flaggorna betyder kan hjälpa till att undvika tragedier eller …