Flygbolaget Vueling döms för illegal handbagageavgift

En man på Ibiza har vunnit en kamp mot lågprisflygbolaget Vueling för att de tvingade honom att betala extra för handbagage.

Flygplan från Vueling.
Airbus A320 Neo. Foto: Olivier Cabaret, CC.

Mannen lämnade in ett klagomål efter att han tvingats betala 60 euro för handbagage som en del av sitt grundpris. En domstol i Palma beskrev åtalet som ett ”missbruk och i strid med konsumenternas rättigheter”. Klaganden hävdade framgångsrikt att betalningen ingick i grundbiljettpriset och domstolen tilldömde honom en återbetalning, plus ränta och kostnader.

Juristen Ignacio Cardona reste med Vueling i november förra året från Ibiza till Valencia och debiterades för sitt handbagage på hemresan, två dagar senare. Cardona sa att hans biljettpris inkluderade handbagaget enligt företagets regler.

Domstolen slog fast att eftersom flygbolaget Vueling inte infann sig i rätten för att svara på anklagelsen så avkunnades domen utan deras medverkan. Något som Sverige kallas ”tredskodom” och som oftast innebär förlust för den som inte inställer sig.

Domstolen pekade på flera lagrum.

En av lagarna som åsyftas är en lag som tillåter lufttrafikföretag att fastställa avgifter för flygtjänster. Men som inte uttryckligen tar upp frågan om priser i samband med bagage.

En annan lagstiftning ålägger flygbolagen att transportera passagerarens handbagage utan extra kostnad utöver biljettpriset.

Domstolen citerar också en annan dom från EU-domstolen (CJEU):

Den säger att oincheckat bagage ”i princip måste betraktas som en oumbärlig del av passagerarbefordran och att transporten därför inte får omfattas av ett pristillägg, förutsatt att sådant bagage uppfyller rimliga krav på vikt och dimensioner. Samt uppfyller kraven på tillämpliga säkerhetskrav”. En artikel om detta krav från EU-domstolen finns här.

Domen som avkunnades.

Domstolen i Palma beordrade en återbetalning av Cardonas handbagageavgift eftersom den ”uppfyllde de mått och vikt som flygbolaget självt tillåter”. Den underströk vidare att avgiften på 60 euro strider mot accepterad praxis inom flygtransporter. Domstolen säger att även om reglerna ”tillåter viss prisfrihet” för tjänster, bör ”handbagage inte betraktas som en tilläggs- eller valfri tjänst när det uppfyller de specifikationer som fastställts av flygbolaget självt och lagstiftningen.”

Lite att tänka på för många.

Cardona tog examen i juridik förra året och studerar för närvarande en magisterexamen i juridik och inköp vid University of the Balearic Islands (UIB). Hans avsikt, förklarar han, är att träna sina färdigheter på ön nästa år. Även om han i hans fall har tillämpat sina kunskaper, försäkrar han att ”alla personer utan utbildning kan göra anspråk på nätet. Det är enkelt!”

Relaterat till ovanstående.

Flygbolagen med flest dolda avgifter.
De bästa och de sämsta flygbolagen.


Jonny Erixon

Skribent, fotograf och konsult, född och uppvuxen i Sverige men jag är bosatt och arbetar i södra Spanien sedan 2001. Ett land som jag har lärt mig uppskatta mer och mer för varje år.

Läs också

Gitarr

La Herraduras första internationella bluesfestival.

Grundaren av Mijas Blues Festival, Kevin Hillier, ligger bakom bluesfestivalen som äger rum fredag 28 …