Flera olivoljor olämpliga för konsumtion

I mars utfärdade myndigheterna i Spanien en varning för vissa olivoljor av tveksam kvalitet, nya tester visar att de inte skall konsumeras.

Olivoljor olämpliga för konsumtion
Beslagtagna olivoljor.

Olivoljorna har sålts på marknader, i butiker och på bensinstationer i Andalusien och Extremadura. De har sålts i femlitersflaskor med beteckningen ”Extra Virgin Olive Oil” eller ”Aceite de Oliva Virgen Extra” under 11 olika varumärken.

Från början uppdagades bara 9 varumärken men ytterligare undersökningar har uppdagat två till. Olivoljan har dragits tillbaka från försäljning och hittills har generaldirektoratet för folkhälsa fått in 70.000 liter olja. Konsumenterna påminns om att den som har köpt någon av de berörda produkterna skall lämna tillbaka dem till inköpsstället. Samt begära återbetalning av inköpspriset eller ersättning med en ny produkt som uppfyller livsmedelslagens bestämmelser.

Vid de första testerna av oljan uppdagades att åtminstone en av oljorna var uppblandad med lampolja. Nu har nya analyser utförda av Extremadura Agri-Food Laboratory kommit fram till att alla oljor har blandats med lampolja. Oljorna betraktas som ”inte lämpliga för mänsklig konsumtion”.

Olivolja i 5-litersflaskor
Olivoljan distribuerades i 5-litersflaskor.

Guardia Civil, som har hand om utredningen, påpekar att de beslagtagna flaskorna med olja var märkta som ”Extra Virgin Olive Oil” (EVOO). Men innehöll blandningar av vegetabilisk olja (oljefrö) med raffinerad olivolja (olivrester) , allmänt känd inom livsmedelssektorn som ”lampante oil”. Detta är en produkt av sämre kvalitet, med hög syra, och en mycket obehaglig smak och lukt. Oljans namn kommer från dess användning som bränsle i gamla oljelampor.

Kungligt dekret 760/2021, av den 31 augusti, inkluderar kvalitetsstandarden för oliv- och olivrestoljor och förbjuder uttryckligen blandningar av dem med andra oljor eller fetter av vegetabiliskt ursprung. Europeiska unionen tillåter varje medlemsland att reglera tillverkningen av oljeblandningar inom deras respektive nationella territorium och bestämmelserna i Spanien, som anges i det ovannämnda dekretet, förbjuder det uttryckligen.

De hittills kända varumärkena

 • La Esmeralda
 • Vareado
 • Acebuce
 • Virgen del Guadiana
 • Cortijo del Oro
 • La Campiña de Andalucía
 • Galiaceite 2022
 • La Abadía
 • Aromas Villa de Jerez
 • Don Jaen
 • Imperio Andaluz

Så här långt i utredningen har 9 personer gripits för bedrägeriet, 7 i Sevilla och 2 i Badajoz. Olivoljan har blandats, buteljerats och etiketterats i Sevilla och Córdoba. Enligt de senaste uppgifterna skall det ha tillkommit ytterligare 6 varumärken, men namnet på dessa är ännu inte offentliga.


Jonny Erixon

Skribent, fotograf och konsult, född och uppvuxen i Sverige men jag är bosatt och arbetar i södra Spanien sedan 2001. Ett land som jag har lärt mig uppskatta mer och mer för varje år.

Läs också

Fästing

Säsongen för fästingar är i full gång

På grund av en mild vinter, en varm start på våren med tillräcklig nederbörd står …