Hur du skall agera vid olycka med elsparkcykel

En guide över vad du skall göra om du blir påkörd av en elsparkcykel eller om du som förare av en sådan blir påkörd av ett fordon i Spanien.

Elsparkcykel

En beskrivning steg för steg för att kräva eventuell ersättning.

Utbredningen av VMP (Personliga mobilitetsfordon), såsom elsparkcyklar, har fört med sig en ökning av olyckor med denna typ av motordrivna fordon i spanska städer. För närvarande uppskattas det att det finns mer än 700.000 elsparkcyklar i omlopp i Spanien. Enligt Race, inträffade det under 2023 nästan 300 olyckor där dessa fordon var inblandade. Så det är viktigt att veta hur man ska agera i händelse av att du blir påkörd av en dylik. Samt de steg du måste följa för att kräva ersättning till följd av olyckan.

Elsparkcyklar i trafiken.

Även om reglerna för personliga rörlighetsfordon är de lokala kommunernas ansvar, skall elsparkcyklar i allmänhet färdas på cykelbanor eller vägar. Och alltid undvika trottoarer, fotgängare, övergångsställen, motortrafikleder och motorvägar. Det är dock bäst att du känner till de specifika reglerna för den kommun där du ska använda elsparkcykeln. Eftersom var och en har sina egna trafikregler, ålderskrav och försäkringskrav. Från den 22 januari i år gäller skärpta regler för dessa fordon.

Så här skall du göra om du blir påkörd av en elsparkcykel.

  1. Identifiera föraren: det första du bör göra är att få den personliga informationen om föraren. Samt fordonets chassinummer och försäkringsinformation, om sådan finns.
  2. Meddela lokalpolisen: det är mycket viktigt att du ringer lokalpolisen. Eftersom deras rapport kan vara en nyckelfaktor för att fastställa vållandet till olyckan, om kravet går till domstol. (Om du är i ett område där det inte finns någon lokalpolis skall du vända dig till Guardia Civil).
  3. Samla bevis: ta fotografier av olycksplatsen och få vittnesmål från möjliga vittnen som bevittnade olyckan.
  4. Sök läkarvård: Om du får skador under olyckan är det mycket viktigt att du under de första 72 timmarna efter olyckan går till en vårdcentral. Se till att få ett läkarutlåtande som anger att skadorna uppstått till följd av att du blivit påkörd av en elsparkcykel.
  5. Hantera skadeanmälan: om föraren har en försäkring kommer han eller hon att ansvara för att hantera ersättningen. I annat fall måste du göra ett utomrättsligt krav med hjälp av ett rekommenderat brev till den påkörande, där skadorna och ansvaret för olyckan anges. Tänk på att du bara har en period på ett år på dig att ta detta steg. Om ägaren till elsparkcykeln inte svarar, eller gör det på ett otillfredsställande sätt, kan du gå till domstol för att kräva ersättning för eventuella utgifter och skadestånd. Går det så långt bör du anlita en advokat som är specialiserad på sådana mål.

Om du som förare av en elsparkcykel blir påkörd av ett fordon.

Åker du på en elsparkcykel och blir påkörd av ett annat fordon har du rätt att få ersättning för skadorna på ditt fordon och eventuella andra materiella skador. Ansvaret kommer att falla på försäkringsbolaget för det fordon som orsakade olyckan.

Om du hamnar i den här situationen, kom ihåg att om föraren av fordonet inte samarbetar eller avviker så måste du tillkalla lokalpolisen. (Eller i förekommande fall Guardia Civil). Samt söka läkarvård inom 72 timmar för att få ett läkarutlåtande. Slutligen, om föraren avviker eller saknar försäkring, skall anspråket göras till Consorcio de Reclamación de Seguros.

En aktuell video om reglerna för dessa fordon.


Jonny Erixon

Skribent, fotograf och konsult, född och uppvuxen i Sverige men jag är bosatt och arbetar i södra Spanien sedan 2001. Ett land som jag har lärt mig uppskatta mer och mer för varje år.

Läs också

Playa de la Malagueta.

Väderprognos för Spanien 28 maj – 2 juni 2024

Med undantag för den allra nordligaste delen av Spanien har sommarvärmen kommit med besked, men …