Klimatförändringarna riskerar att höja vattenpriserna

OECD varnar för att Spanien har bland de lägsta vattenpriserna i Europa och det är en situation som inte matchar landets vattenbrist.

vatten

Bönderna svarar att det är ”omöjligt” att absorbera en prisökning. FN:s rapportör påpekar att det första är att säkerställa adekvat vattenförvaltning i landet.

Spanien är ett av de länder i Europa som har det billigaste vattnet. Så har det varit historiskt och fortsätter att vara så trots perioder av brist som blir mer och mer uttalad. Klimatförändringar och avsaknaden av nederbörd på fler och fler platser under längre perioder sätter återigen fokus på den låga kostnaden för vattnet. OECD gjorde detta mycket tydligt i sin omfattande undersökning om den spanska ekonomin.

OECD undersökning

”Torka förknippad med klimatförändringar och utvidgningen av bevattning av jordbruksmark påverkar vattentillgången och kvaliteten. Åtgärder inriktade på hantering av efterfrågan på vatten bör främjas. Vilket förbättrar vattenanvändningens effektivitet genom större ekologisk återanvändning av vatten. Priset på vatten bör bättre återspegla dess brist, särskilt för jordbruksändamål”, säger OECD i Economic Survey of Spain 2023.

Även föroreningar är ett problem

De lyfter också fram ett allvarligt problem: ”Gödselföroreningar bör åtgärdas genom ökad beskattning och reglering”. Enligt uppgifter som samlats in av OECD från Europeiska miljöbyrån är Spanien det land som har den näst högsta koncentrationen av nitrat i grundvattnet. Endast Tyskland presenterar en högre siffra än Spanien. I Spanien noterades dessutom en uppgång perioden 2012-2019 jämfört med 2012-2015. De länder som kommer närmast efter Tyskland och Spanien i nitratföroreningar är Luxemburg och Portugal.

Vad hushållen betalar för vattnet

Även om OECD-dokumentet är mer inriktat på problem och priser i jordbrukets vattenanvändning, pekade även branschorganisationen AEAS nyligen på de vattenräkningar som betalas av spanska hushåll. ”Det genomsnittliga priset på vatten för hushållsbruk i Spanien är 1,97 €/m3 (exklusive moms). Detta pris är långt ifrån att täcka kostnaden och i strid med kraven i ramdirektivet för vatten”. Spanien har en av de lägsta tarifferna för vatten i städer (som inkluderar hushålls-, industri- och kommersiell användning) i Europa. Vi ligger 45 % under det europeiska genomsnittet trots att vi är ett av de europeiska länderna med störst brist på vattenresurser.

Konsekvenser av en prishöjning på vattnet

Pedro Barato

”Det är omöjligt att ta till sig det”, säger Pedro Barato, ordförande för bondeföreningen Asaja. Enligt hans åsikt ”måste vi börja med andra åtgärder innan vi tar itu med en eventuell höjning av vattenpriset.” ”I slutändan skrämmer det bort bort investeringar och äventyrar ekonomin”, säger han.

Problemet ligger i det faktum att bevattning är mycket mer lönsamt än regnbevattnat jordbruk. Enligt uppgifter från Asaja, i Spanien, finns det cirka 3,5 miljoner hektar bevattnad mark och 11,5 miljoner regnvattnad, värdet på produktionen av den bevattnade är mycket högre.

Enligt Barato: ”Antingen har vatten ett politiskt pris eller så är det omöjligt att utveckla jordbruksaktiviteter.” Detta är till exempel fallet med avsaltning som dömts ut av OECD för att lösa det tidigare nämnda problemet med nitrater i grundvattentäkter. ”Det kommer att fungera för en golfbana eftersom det är lönsamt, men inte för tomatodling”, säger Barato.

För denna bonderepresentant är alternativet att göra sig av med nitriter och nitrater. Vilket redan görs med cirkulära ekonomilösningar, som biogasproduktion. Detta skulle kunna kompletteras med att rätta till försummelse av funktioner som han försäkrar finns med återvunnet vatten. ”Det finns många fler saker som kan göras än att snabbt höja priset på vatten”.

Förenta nationernas röst

Pedro Arojo

För Pedro Arrojo, FN:s rapportör för rättigheter för dricksvatten och sanitet, har en prisökning flera aspekter. Först pekar han på faran med att föra över prisökningen på befolkningen. Det skulle vara ”en attack mot mänskliga rättigheter när vattennedskärningar redan sker för tusentals utsatta familjer.” Dessutom skulle det inte vara särskilt effektivt eftersom hushållsvattnet ”inte ens är 10 % av vattnet som förbrukas”.

Bevattning står för 70-80 %, men Arrojo anser också att det är viktigt att göra skillnader på detta område. ”Småbonden uppvisar en svag ekonomi som måste behålla ett visst stöd.” I vilket fall som helst påminner Arrojo om att problemet med föroreningar och överexploatering av grundvattentäkter är större och bör åtgärdas innan man höjer priserna.

Barato och Arrojo är överens när de påpekar något som OECD värderar positivt. Att de europeiska medel som öronmärkts för digitaliseringen av vattnets kretslopp i Spanien, inte är ett universalmedel. ”Att det finns en miljon illegala brunnar beror inte på brist på teknik, det är brist på modet att tillämpa lagen”, säger FN:s rapportör. ”Problemen med överexploatering, orättvisa, missbruk och bristande hållbarhet löses inte med teknik, utan med korrekt styrning”. Detta inkluderar också förluster i stadsnätverk, som uppskattas till 20-25%, ”Att minska dessa läckor är billigare än avsaltning, och du har då löst problemet med vattenbrist”, hävdar Arrojo.

Relaterat: Spaniens bönder får extraordinärt stöd.


Jonny Erixon

Skribent, fotograf och konsult, född och uppvuxen i Sverige men jag är bosatt och arbetar i södra Spanien sedan 2001. Ett land som jag har lärt mig uppskatta mer och mer för varje år.

Läs också

Gitarr

La Herraduras första internationella bluesfestival.

Grundaren av Mijas Blues Festival, Kevin Hillier, ligger bakom bluesfestivalen som äger rum fredag 28 …