Spaniens bönder får extraordinärt stöd

Stödet är för de spanska bönder som producerar kött eller mjölk. De kompenseras nu för ökade kostnader som torkan och kriget i Ukraina medför.

Nötkreatur
Nötkreatur.

Det är totalt 70.267 gårdar som har ansökt och får dela på 332,3 miljoner euro för att kompensera för torkan och förhållanden orsakade av kriget i Ukraina. Stödet kommer att sättas in på jordbrukarnas bankkonton under oktober månad.

Denna siffra motsvarar 94 % av den totala budget som tilldelats denna stödpost, som är 355 miljoner euro. Subventionen godkändes av regeringen genom kungligt dekret, 4/2023 av den 11 maj. De antar brådskande åtgärder i jordbruks- och vattenfrågor som svar på torkan. Åtgärderna gäller även för de försämrade förhållandena inom primärsektorn till följd av kriget i Ukraina och vädrets betingelser.

Detta extraordinära stöd beviljas ”ex officio” till dess stödmottagare, producenter av nötkött (am- och dikor), får och getter. Samt till producenter av ko-, får- och getmjölk, som har erhållit boskapsrelaterat stöd på grundval av ansökan om samlat stöd av den gemensamma jordbrukspolitiken (CAP) för kampanjen 2022. Som var ägare till företag registrerade senast den 30 april 2023. Stödet beviljas när det belopp som ska erhållas är lika med eller större än 200 euro.

Getter
Getter.

Stödbelopp per djur.

På grundval av de preliminära uppgifterna om de stödberättigade gårdar och antalet djur som beviljats stödet finns ett maximalt belopp. För att inte överskrida detta har en linjär justering av enhetsbelopp per capita gjorts för de områden med hög torka som anges i det kungliga lagdekretet. Följande kvoter har fastställs: – Biffdjur: 143,48 euro. – Får- och getkött: 15,89 euro. – Mjölkko: 52,12 euro. – Mjölkfår och mjölkgetter: 8,66 euro.

För de gårdar som hade majoriteten av sina djur potentiellt berättigade till subventioner 2022. Områden med medelstor påverkan av torka, kommer att få 50 % av de beräknade beloppen för varje art och produktionsinriktning. Medan de som är måttligt påverkade kommer att få 25 %.

För producenter av komjölk fastställs högst 725 stödberättigade djur per stödmottagare. Am- och dikoproducenter kommer att få 100 % av enhetsbeloppet för de första 250 korna och 50 % för resten av besättningen. Får- och getuppfödare kommer att få 100 % av sina respektive belopp för de första 2.000 djuren och 50 % för de återstående stödberättigade djuren.

Får
Får i Álava, Baskien.

Det är ministeriet för jordbruk, fiske och livsmedel som hanterar detta stöd. Motivet är att hålla uppe den inhemska produktionen och samtidigt hålla nere livsmedelspriserna.

Relaterat till boskap och bönder i Spanien.

Boskapsuppfödningen i Sydeuropa är hotad.
Murcias bönder fruktar för framtiden.


Jonny Erixon

Skribent, fotograf och konsult, född och uppvuxen i Sverige men jag är bosatt och arbetar i södra Spanien sedan 2001. Ett land som jag har lärt mig uppskatta mer och mer för varje år.

Läs också

Smugglare i båtjakt.

Spansk polis i dramatisk båtjakt efter smugglare

Guardia Civil i Spanien har släppt bilder på en lyckad båtjakt som resulterade i ett …