Nya regler för husbilar – husvagnar

Trafikmyndigheterna i Spanien ”DGT” har infört regler som klargör skillnaderna mellan parkering och camping för husbilar och husvagnar.

Husbil
Husbil

Augusti är den officiella semestermånaden i Spanien då många offentliga förvaltningar, fabriker och andra inrättningar stänger ner verksamheterna. Dessutom har stora delar av Europa också sina huvudsemestrar i augusti vilket får som resultat att turisterna flockas på spanska turistorter.

Och ett mycket bra sätt att utforska vad Spanien har att erbjuda är att resa på vägarna och låta motorvägar och GPS vara guidebok nummer ett. Att resa omkring med husbil eller husvagn har blivit allt mer populärt de senaste åren. Det erbjuder en frihet som du helt enkelt inte kan få om du bor på en resort. Med en extra bonus att kunna komma mycket närmare naturen.

Men det har också medfört ökande problem, ett av dem är parkering. Genom åren har olika kommuner infört regler och föreskrifter för att försöka komma till rätta med den oreda som följer. Vild camping, särskilt i skyddade områden och blockering av tillfartsvägar samt förorening har uppstått i många områden.

För att råda bot på stressen och oron för de som semestrar ändrade generaldirektoratet för trafik (DGT) den 11 juli 2023 reglerna. Avsikten är att en gång för alla klargöra skillnaderna mellan camping och parkering. (Dessa regler gäller i hela Spanien, sen kan kommuner och regioner dessutom ställa specifika krav genom lokala förordningar).

De nya reglerna från DGT gäller parkering av husbilar, husvagnar och andra campingfordon.

Den spanska föreningen för husvagnsindustri och handel välkomnar uppdateringen och tror att den kommer att minska ”konflikter på grund av bristen på specifika regleringar”.

I grund och botten har DGT inga problem med att husbilar – husvagnar stannar på allmänna vägar förutsatt att de inte upptar något extra utrymme eller skapar buller. Därför behandlas de av trafikmyndigheterna exakt likadant som vilket annat fordon som helst. Det är därför inte förbjudet att sova i fordonen.

Från och med den 11 juli 2023 statuerar DGT att parkering inte är camping. Husbilar får parkera som vilken bil som helst (utan extra kostnader bara för att det är en husbil). Detta är en uppdatering av den 15 år gamla Instrucción 08 V-74 enligt: PROT Instrucción 2023/14 (PDF).

Förutsättningar för parkering

Med motorn avstängd skall fordonet bara ha kontakt med marken genom hjulen, stabiliseringsben eller andra anordningar får inte användas. Enda undantaget är stoppklossar som ibland föreskrivs i trafikföreskrifterna.

Fordonet får inte uppta någon extra yta, det vill säga utplacering av bord och stolar etc. samt utfällning av markiser är förbjudet.

Fordonet får under inga omständigheter bullra eller släppa ut någon vätska.

Artikel relaterad till husbilar

Pengar delas ut för att främja husbilsturism.


Jonny Erixon

Skribent, fotograf och konsult, född och uppvuxen i Sverige men jag är bosatt och arbetar i södra Spanien sedan 2001. Ett land som jag har lärt mig uppskatta mer och mer för varje år.

Läs också

Terrass som rasade i Palma de Mallorca.

Terrassen som rasade i Palma hade nyligen invigts

Kollapsen av terrassen orsakade 4 människors död och skadade nästan 30 varav 16 fick föras …