Pensionsåldern i Spanien höjs

Den spanska regeringen har beslutat att från och med 2024 skall pensionsåldern höjas successivt fram till 2027.

Pensionär som har uppnått pensionsåldern.

Pensionsåldern i Spanien har redan höjts i flera steg. Vad som nu har klubbats är att höjningen skall fortsätta fram till det att den 2027 når 67 år. Med andra ord så adderas ytterligare två månader till minimiåldern 2024 jämfört med 2023.

Från och med den 1 januari 2024 kommer personer som arbetar i Spanien. Och som har betalat sociala avgifter i mer än 37 år och 9 månader, kunna gå i pension när det fyller 66 år och 6 månader. De som är över 65 år och som har betalat sin socialförsäkring i mer än 38 år kommer också att kunna gå i ordinarie pension med 100 % pensionsutbetalningar.

För åren 2025, 2026 och 2027 fortsätter pensionsåldern att höjas stegvis med två månader per år tills den är uppe i 67 år. Vad som händer sen är upp till framtida regeringar att besluta om.

Förtidspension.

Alternativet är frivillig förtidspension. Detta kan begäras två år före den allmänna pensionsåldern. Alltså under 2024 när du är 64 år och 6 månader. Det alternativet har dock sina nackdelar och det mest uppenbara är att du får lägre pension. Hur mycket lägre beror på hur tidigt du går i pension och hur länge du har betalt in till socialförsäkringen.

Uppskjuten pension.

Det går också att skjuta upp pensionen. Uppskjuten pension innebär att du den dagen du tar ut pension får du en högre pension. Du kan dels få en procentuellt högre pension och dels få ett engångsbelopp. Upplägget görs med Seguridad Social. Det går numera också att ta ut pension och samtidigt arbeta deltid, vilket inte gick tidigare. Men du får då inte ut full pension.

Pensionens storlek i förhållande till inkomsten som yrkesverksam.

Detta varierar otroligt mycket mellan olika länder och i motsats till vad kanske många tror så är Spanien generösare än EU-genomsnittet. OBS De data som kommer här är från 2020. Spanien betalar ut 80 % av vad man hade som lön före pensioneringen. Det är 12 % mer än genomsnittet inom EU och 18 % mer än snittet inom OECCD. Tittar vi på några stora länder utanför EU så betalar Storbritannien ut 58 % och USA 51 %, Norden spretar lite, Danmark ligger bäst till med 84 %. Finland kommer sen med 63 %, följt av Island med 60 %. Sverige och Norge betalar båda 56 %. Alla procentsiffror är genomsnitt och som nämnts tidigare från 2020.

Anledningen till höjningen.

Anledningen till att vi går i pension senare varje år är ingen mindre än att vi lever allt längre. Den förväntade livslängden är i genomsnitt 82 år i Spanien. Experter uppskattar att den kommer att växa med tre till fyra månader per år. Med andra ord kan medellivslängden öka upp till fyra år per decennium. År 2027 skulle vi alltså kunna tala om en medellivslängd på 86 år i Spanien.

Denna ökning läggs till minskningen av antalet födslar, vilket ytterligare gör den spanska befolkningen äldre. Spanien och Italien har redan idag den äldsta befolkningen i Europa.

Med dessa viktiga demografiska förändringar var det viktigt att ändra tillgången till pensionen. Den spanska statliga statistikbyrån (INE) förutspår att om mindre än 50 år. Kommer antalet personer över 75 år att öka och befolkningen i resten av åldersgrupperna kommer att minska avsevärt. Det är viktigt att veta att det spanska pensionssystemet är pay-as-you-go. Vilket innebär att avgifterna för de som arbetar nu går till pensionärer. Av denna anledning, och med hänsyn till befolkningens åldrande, tyder allt på att antalet arbetare per pensionär kommer att vara otillräckligt i framtiden.

De flesta länder höjer pensionsåldern.

Det är många fler länder som har beslutat om höjningar av pensionsåldern, eftersom de flesta står inför samma problem. Danmark har beslutat om höjning till 69 år. Storbritannien till 68 år. Nederländerna till 67 år och 3 månader. Spanien, Tyskland och Belgien har alla beslutat om 67 år. De övriga har i nuläget satt gränsen till mellan 64 – 66 år. Island och Norge har redan 67 år.

Mer relaterat till pensionärer.

Spaniens subventionerade pensionärsresor utökas.


Jonny Erixon

Skribent, fotograf och konsult, född och uppvuxen i Sverige men jag är bosatt och arbetar i södra Spanien sedan 2001. Ett land som jag har lärt mig uppskatta mer och mer för varje år.

Läs också

Virgen del Carmen.

Virgen del Carmen firas den 16 juli

På kvällen den 16 juli firas fiskarnas och sjömännens skyddshelgon Virgen del Carmen i de …