Spanien är det land i världen med flest flintskallar

Manlig skallighet drabbar miljontals män över hela världen men det finns länder där andelen skalliga män är högre än andra.

Skallig man.

Faktorer som genetik, livsstil och miljöpåverkan kan göra att håravfall varierar avsevärt från en plats till en annan.

Spanien är landet med flest skalliga män i världen. Detta är slutsatsen av en studie utförd av Medihair, den ledande onlineplattformen för håravfallsbehandlingar. En undersökning med nästan 4.300 deltagare i 47 länder visar att manlig skallighet är vanligast i västerländska länder. Spanien toppar listan med 44,5 % av kala män, följt av Italien, Frankrike, USA och Tyskland (Sverige återfinns på plats 24 med 35,14 %).

Forskningsresultaten visar att håravfall är ett globalt problem, med andelar som överstiger 30 % av skalliga män i länder över de fem kontinenterna.

Västvärlden uppvisar högre grad av manlig skallighet jämfört med andra regioner av flera skäl. Alopeci är en följd av genetisk känslighet för dihydrotestosteron (DHT) som är en biprodukt av testosteron. Därför spelar individens etniska ursprung en viktig roll vid uppkomsten av skallighet.

Studier tyder på att kaukasiska män, särskilt de från norra Europa, är mer benägna att få håravfall. Men förutom genetik finns det andra hormonella och livsstilsfaktorer som påverkar skallighet. Till exempel spelar kosten en avgörande roll för hårets hälsa. I västländer konsumeras mycket kött och bearbetad mat som saknar viktiga vitaminer och mineraler som är nödvändiga för en sund hårväxt. Dessutom kan brist på vitamin B12, D och andra näringsämnen också leda till håravfall.

Stress och stillasittande livsstil, faktorer som bidrar till håravfall.

Det finns vanliga livsstilsfaktorer i västländer som också kan bidra till håravfall. Till exempel höga nivåer av stress, stillasittande vanor och begränsad exponering för solljus.

Logiskt sett påverkar ålder också uppkomsten av skallighet. Västländer har i genomsnitt äldre befolkningar, vilket kan bidra till högre grad av skallighet. Faktum är att Spanien och Italien har den äldsta befolkningen i Europa och i Spanien är de äldre nu fler än de yngre.

En annan studie sammanställd av World Population Review-plattformen har också identifierat de 21 länderna med de högsta frekvenserna av skallighet i världen. Resultaten är liknande: Spanien ligger där tvåa i rankingen med 42,6 %, mycket nära Tjeckien (42,79 %).

Forskning pekar också på kostvanor och livsstil som faktorer som bidrar till håravfall. I detta avseende är det anmärkningsvärt att det i Tjeckien finns en hög konsumtion av kött och ett begränsat intag av grönsaker.


Jonny Erixon

Skribent, fotograf och konsult, född och uppvuxen i Sverige men jag är bosatt och arbetar i södra Spanien sedan 2001. Ett land som jag har lärt mig uppskatta mer och mer för varje år.

Läs också

Lokalpolisen i Málaga.

Hastighetskontroller med radar för elsparkcyklar

Málaga har börjat med radarkontroller av elsparkcyklarnas framfart i staden, de första böterna på 200 …