Spanien är ledande i Europa för äggdonationer

Spanien utför mer än hälften av alla äggdonationsbehandlingar i Europa och är den största leverantören av donatorägg över hela kontinenten.

Väntrum på klinik

Spanien är ett populärt val för privata fertilitetsbehandlingar eftersom alla kvinnor eller män oavsett civilstånd, sexuell läggning eller ålder har tillgång till dem. Faktum är att många kommer till Spanien på grund av restriktioner och förbud i sina hemländer, särskilt relaterat till äggdonation. Spanien tenderar också att ha mycket korta väntelistor.

Samtidigt har äggbanker i Spanien spridit sig under de senaste åren och skickat donatorägg runt om i världen, som en del av denna mångmiljonviktiga industri.

Närmare 15.000 kvinnor genomgår äggutvinningscykler varje år i Spanien. Många är ekonomiskt motiverade, givare i Spanien får en av Europas högsta ersättningar (cirka 1.100 € för en framgångsrik donation).

Fertilitetsklinikernas webbplatser brukar beskriva äggdonation som ett snabbt och enkelt ingrepp. Men kvinnor som vill bli äggdonatorer måste göra en hel del förberedelser innan donationen faktiskt kan ske.

Äggdonation

Hur en äggdonation går till.

Först sker en screening som inkluderar hälsorelaterade och psykologiska frågeformulär samt gynekologiska och genetiska tester. Potentiella donatorer kommer sedan att ges hormoninjektioner i cirka tio dagar.

Därefter sker ägguttag som innebär operation under allmän narkos för att avlägsna äggen genom en vaginal ultraljudsskanner som är ansluten till en nål. Det är en tidskrävande, obekväm och ibland smärtsam process.

Det finns risker.

Det medför också medicinska risker som ovariehyperstimuleringssyndrom. Vilket är när äggstockarna blir förstorade och kan leda till flera allvarliga problem som blodproppar eller blödning.

Donatorer kan också uppleva medicinintolerans eller biverkningar tillsammans med en risk för infektion under operationen. Men de långsiktiga riskerna med att vara äggdonator förblir i stort sett okända, på grund av den begränsade mängden studier som utförs på detta område.

Schemaläggningen av operationen beror på takten för de hormonella läkemedlen i kroppen, så det kan inte bestämmas enligt donatorernas bekvämlighet. När äggen är klara att plockas ut och när de redo att plockas in. Det är något som kan skilja sig från patient till patient. När donatorerna är redo måste de administrera den sista injektionen, som är den som får dem att ha ägglossning innan de är schemalagda för operationen nästa morgon.

Resultatet är att även om kliniker rekommenderar vila i 24-48 timmar efter extraktionen, arbetar många äggdonatorer nästa dag. Eller till och med samma dag, på sina eftermiddagsskift.

Betalning kan utebli.

Ersättning för en cykel betalas vanligtvis kontant i slutet av processen. Och säkras först efter extraktionsoperationen om det finns extraherbara ägg – donatorer betalas lika mycket oavsett antal ägg.

Om processen måste stoppas före extraktion av skäl som inte är donatorns fel, såsom att medicinen inte ger de förväntade effekterna på äggproduktionen. Då erbjuder de flesta kliniker ingen ersättning. Om donatorer genomgår extraktionsoperationen men det inte finns några extraherbara ägg diskuteras frågan vanligtvis bland läkare. Men med betydande skillnader mellan kliniker. Finns det en indikation på att donatorn kanske inte har administrerat den sista injektionen av hormon eller att hon gjorde det vid fel tidpunkt. Då kommer kliniken vanligtvis inte att betala henne alls.

Anser kliniken att hon följt reglerna men att hon haft ägglossning tidigare än väntat, har olika kliniker olika regler: vissa kan ge henne hela beloppet, andra bara en delbetalning och andra ingenting alls.

Givare kan också behöva ersätta alla utgifter för behandlingarna om de beslutar sig för att överge processen halvvägs av icke-medicinska skäl – något de flesta inte har råd att göra.

Vid biverkningar eller komplikationer efter extraktionen hänvisas donatorer vanligtvis till akutmottagningen på offentliga sjukhus, eftersom donationskontraktet inte omfattar privat sjukförsäkring.

Artikeln bygger på en undersökning av Ana Molas.

Detta var en hälsorelaterad artikel som främst angår kvinnor. I jämställdhetens namn så producerar vi även artiklar som främst berör män:

Lovande spansk behandlingsmetod för prostatacancer.


Jonny Erixon

Skribent, fotograf och konsult, född och uppvuxen i Sverige men jag är bosatt och arbetar i södra Spanien sedan 2001. Ett land som jag har lärt mig uppskatta mer och mer för varje år.

Läs också

Terrass som rasade i Palma de Mallorca.

Terrassen som rasade i Palma hade nyligen invigts

Kollapsen av terrassen orsakade 4 människors död och skadade nästan 30 varav 16 fick föras …