Spanien har obalans på bostadsmarknaden

Spaniens centralbank varnar för att det finns en halv miljon praktiskt taget osäljbara bostäder samt brist på exploateringsbar mark.

Centralbanken och bostadsmarknaden
Spaniens centralbank.

En studie från Banco de España rekommenderar regeringen att ”se över förfarandena för att hantera mark för utveckling”. För att försöka sänka priset på bostäder i Spanien, vars höga kostnader den tillskriver ”obalansen mellan utbud och efterfrågan”. Studien ”El desajuste entre la oferta y la demanda de vivienda y su relación con los precios”. (”Obalansen mellan utbud och efterfrågan på bostäder och dess förhållande till priser”). har gjorts av San Juan Lucio, analytiker på Banken.

San Juan Lucio

Studien är publicerad i Boletín Económico, och den pekar på att den spanska fastighetsmarknaden kännetecknas av brist på utbud och stark efterfrågan. Samt att båda faktorerna har förvärrats efter pandemin, vilket kommer att neutralisera alla prissänkningar som kan bli följden av ränteuppgången.

Efterfrågan

Studien tillskriver motståndet mot fallande priser på efterfrågesidan till köparens profil. Som definieras som ”höginkomsthushåll i medelåldern (mellan 30 – 49 år) och högre utbildningsnivåer” med besparingar gjorda under pandemin. Denna effekt kommer att förvärras under de kommande åren av en ökning av antalet hushåll på grund av den ökande invandringen.

Utbudet

På utbudssidan, betonar studien att priserna pressas upp av den begränsade tillgången på bostäder. som också är oförändrad på kort sikt, och av de ökade kostnaderna för material och arbetskraft.
Enligt banken förbättrades obalansen mellan utbud och efterfrågan under pandemin, vilket tillfälligt återspeglades i lägre priser. Detta eftersom utbudet av bostäder ökade på grund av en ökning av antalet bostäder som såldes från dödsbon (som nådde en rekordnivå 2021). Medan efterfrågan sjönk eftersom reserestriktioner minskade utlänningarnas förvärv.

Efter pandemin

Efter Covid har dock efterfrågan ökat och utlänningarnas köp skjutit i höjden (de var 40 % högre 2022 än 2019). Eftersom köp av fritidshus har fått sällskap av de som har bosatt sig i Spanien för att distanspendla. Medan nationella köpare som främst letar efter större bostäder med uteplatser har ökat.

Samtidigt har utbudet minskat på grund av minskat bostadsbyggande, som var lågt redan före pandemin. Eftersom byggnadsarbetet tillfälligt stoppades under pandemin och handläggningen av visum försenades. Därför minskade färdigställandet av bostäder med 5 % under 2022, till 80 000 enheter. Vilket är långt under det byggande som hade skett under de föregående 30 åren. Då var snittet mer än 240.000 bostäder per år. Dessutom minskar också utbudet eftersom det sedan 2021 har skett en ökning av antalet ägare som bestämt sig för att använda sina bostäder för turism.

Osäljbara bostäder

Den spanska centralbankens studie visar att det finns ett lager på cirka 450.000 osålda nya bostäder. Byggda men osålda sedan 2018, vilket studien tillskriver det faktum att de inte längre är attraktiva för nuvarande köpares preferenser. Antingen beroende på dess läge, eller för att de inte uppfyller de krav på större storlek, öppna ytor och energieffektivitet som efterfrågas idag.

Relaterad artikel

Bostadspriserna i Spanien stiger.


Jonny Erixon

Skribent, fotograf och konsult, född och uppvuxen i Sverige men jag är bosatt och arbetar i södra Spanien sedan 2001. Ett land som jag har lärt mig uppskatta mer och mer för varje år.

Läs också

Smugglare i båtjakt.

Spansk polis i dramatisk båtjakt efter smugglare

Guardia Civil i Spanien har släppt bilder på en lyckad båtjakt som resulterade i ett …