Spanien introducerar kontantkort för låginkomstfamiljer

Från och med maj 2024 kommer utsatta familjer i Spanien att få ett kontantkort som kan användas för att köpa mat och vissa andra produkter.

Stormarknad där kontantkort används.

Syftet med det nya systemet är att avstigmatisera livsmedelsbiståndet till fattiga familjer och ta itu med barnfattigdomen i Spanien. Det innebär att istället för de hittills vanliga påsarna med mat så kommer familjerna att själva kunna handla livsmedel och grundläggande hygienprodukter i stormarknaderna. Vissa produkter som t.ex. alkohol är dock uteslutna från systemet.

Pablo Bustinduy.

Systemet godkändes av ministerrådet i går den 23 januari och eliminerar obehaget att stå i de så kallade ”hungerköerna”. Bekämpandet av barnfattigdomen är också viktig i sammanhanget eftersom Spanien har den högsta andelen av det inom EU. Ministern för sociala rättigheter Pablo Bustinduy förklarade att detta ”förbättrar kosthållningen för de mest utsatta barnen och ger en bättre livskvalitet för deras familjer”.

En speciell målgrupp.

Systemet med kontantkort vänder sig till hushåll med barn som tjänar mindre än 40 % av den genomsnittliga inkomsten. Prognoser visar att under de kommande sju åren kommer runt 70.000 familjer att kunna dra nytta av systemet.

Hjälpen som erbjuds beror på familjernas storlek. En vuxen med ett barn får 130 € per månad, med tre familjemedlemmar blir det 160 €, 4 familjemedlemmar 190 €, familjer med fem eller fler personer får 220 €.

Regeringen har tydliggjort att sårbara familjer som tar emot snabbköpskortet fortfarande kommer att tillåtas dra nytta av andra stöd som erbjuds i samhället, inklusive matbanker.

Budget.

Det nya kortsystemet, en del av European Social Fund Plus-programmet, har en budget på 619,3 miljoner euro för 2021-2027. Detta inkluderar 565 miljoner euro från Europa och 10 procents medfinansiering från regionala myndigheter. Vilket motsvarar 110 miljoner euro årligen för 70.000 familjer. Trots den förnyade distributionsmetoden förblir det totala EU-bidraget oförändrat.

Förvaltning och distribution av kontantkorten.

Inledningsvis kommer Röda Korset att övervaka hanteringen av dessa kort, inklusive deras produktion och distribution genom avtal med stormarknader. De regionala regeringarna kommer dock att behålla kontrollen över förmånslistorna, som de måste lämna in till ministeriet för sociala rättigheter.

Målet är att systemet skall vara fullt operativt senast den 1 januari 2025. Men vissa regioner och städer, som Andalusien, Barcelona och Madrid håller redan på att implementerar liknande system.

Relaterat till stödåtgärder från staten.

Ekonomiska stödåtgärder drivs igenom.


Jonny Erixon

Skribent, fotograf och konsult, född och uppvuxen i Sverige men jag är bosatt och arbetar i södra Spanien sedan 2001. Ett land som jag har lärt mig uppskatta mer och mer för varje år.

Läs också

Microsoft

Microsoft investerar stort i norra Spanien

Microsoft planerar att investera 2,3 miljarder dollar i ett nytt datacenterprojekt i Aragonien i norra …