Boskapsuppfödningen i Sydeuropa är hotad

Hotet är en epizootisk hemorragisk sjukdom (EHD) vanligtvis kallad ”ko covid” som drabbar både nötkreatur och andra idisslare.

Nötkreatur

EHD är en virussjukdom som drabbar alla idisslare, nötkreatur, får, getter, rådjur, hjortar med flera. Viruset är besläktat med det virus som orsakar blåtunga hos får och getter. Till skillnad från många sjukdomar så sprids EHD inte av myggor utan av culicoides en bitande insekt som inte är så vanlig i Spanien.

Culicoides sonorensis
Culicoides sonorensis.

EHD är en utbredd sjukdom i Amerika och den har funnits i Nordafika i flera år. Det första fallet i Europa upptäcktes i Italien i november förra året och spred sig snabbt till Spanien, främst i de södra regionerna. Under de senaste veckorna har fall upptäckts längre norrut i Kastilien och León och Kantabrien, även om det än bara har rapporterats några dussin fall där

För närvarande finns det inga godkända vacciner i Europa, så användning av insekticider och repellenter på nötkreatur, anläggningar och fordon rekommenderas starkt. EHD kan spridas under transport av nötkreatur och evenemang som jordbruksmässor. Men dessa försiktighetsåtgärder kanske inte alltid är effektiva på grund av de utmaningar som är förknippade med att upptäcka insekten.

Påverkan på djuren.

Det är nötkreatur som drabbats hårdast, i nuläget är det hundratals djur som har dött eller måst slaktas i Spanien. Lantbruksingenjören och djuruppfödaren Fernando Vicente betonade allvaret i situationen och säger till dagstidningen El Pais att han har sett tuffa ranchägare bryta samman i tårar. ”Djur dör konstant – vi har gått från att samla in fyra kadaver om dagen till över trettio”.

Vicente hoppas att regeringstjänstemän kommer att vakna upp och skicka veterinärer för att hjälpa till. ”Det är som Covid – det påverkar varje djur på olika sätt. Vi har aldrig sett något liknande.”

Får och getter påverkas också men inte lika mycket som nötkreaturen.

Ingen risk för människor.

EHD påverkar inte människor överhuvudtaget, inte heller påverkar det köttets eller mjölkens kvalitet.

Det komplicerar och fördyrar boskapshanteringen.

Bönderna befinner sig i ett trängt läge. EHD:s status som anmälningspliktig sjukdom, som fastställdes av Europeiska kommissionen i december 2020, innebär att de måste rapportera fall. Spänningarna mellan jordbrukare och jordbruksministeriet är dock påtagliga. Som citerats från Salamanca 24horas hävdar bönder, ”Det finns fler offer än de fall som faktiskt deklarerats.” De anklagar administrationen för att bagatellisera situationen.

Spaniens ministerium för jordbruk och boskap kräver att djur och fordon desinficeras när de flyttar från drabbade till opåverkade områden. Och det blir ekonomiska konsekvenser av den extra kostnaden för veterinärvård, förebyggande åtgärder och utarmade besättningar. Gamar verkar vara det enda som drar nytta av denna sjukdomen. Eftersom de växer sig feta på ett överflöd av kadaver och foster som aborterats av sjuka kor.

Läs gärna mer om sjukdomen på: Statens veterinärmedicinska anstalt.

Jonny Erixon

Skribent, fotograf och konsult, född och uppvuxen i Sverige men jag är bosatt och arbetar i södra Spanien sedan 2001. Ett land som jag har lärt mig uppskatta mer och mer för varje år.

Läs också

Terrass som rasade i Palma de Mallorca.

Terrassen som rasade i Palma hade nyligen invigts

Kollapsen av terrassen orsakade 4 människors död och skadade nästan 30 varav 16 fick föras …