Spansk ekonomi går mot trenden och visar fortsatt tillväxt

Den spanska ekonomin förväntas fortsätta i denna tillväxttakt under överskådlig framtid och gå om de andra stora europeiska ekonomierna.

Ekonomin speglas i eurosedlar.

Spaniens ekonomi växte något mer än väntat under första kvartalet, med 0,8 % och upp från 0,7 % jämfört med föregående kvartal. Det var den högsta siffran sedan andra kvartalet 2022. Ökningen berodde främst på en ökning av hushållens utgifter som växer med 0,4 %, avslöjade Spaniens nationella statistikinstitut (INE). Importen av varor och tjänster ökade med 2,2 % under årets första kvartal, medan exporten av dessa steg med 3,3 %. Den offentliga förvaltningens utgifter sjönk dock med 0,6 %.

På utbudssidan upplevde de flesta nyckelsektorer en stark tillväxt, med tillverkningsindustrin som steg 2,2 % och industrisektorerna steg med 1,55 %. Byggsektorn växte med 1,8 %, medan tjänster ökade med 0,3 %. Primär verksamhet ökade också med 3,1 %. På årsbasis växte Spaniens BNP med 2,5 % under årets första kvartal. Det är mer än föregående kvartals 2,1 %, samt marknadens förväntningar på 2,4 %.

Spaniens ekonomi förväntas överträffa Tyskland

Den spanska ekonomin förväntas fortsätta i denna tillväxttakt under överskådlig framtid och gå om andra stora europeiska ekonomier som Tyskland.

Enligt S&P Globals nyligen släppta Eurozone Economic Outlook Q3-rapport: ”Spanien fortsätter märkbart att överträffa förväntningarna. Den post-pandemiska normaliseringen av turismen är inte den enda anledningen till detta. Industriproduktionen expanderar kontinuerligt i Spanien”.

Förra året var konsumtionen den främsta drivkraften för tillväxten. Den lade till en procentenhet av en ökning på 2,5 procentenheter i Spaniens BNP. Ett statligt stöd som resulterade i ett tidigare och kraftigare fall i energipriserna än i euroområdets andra stora ekonomier, förklarar delvis den starkare återhämtningen av konsumtionen.

”Dessutom har spanska hushåll minskat skuldsättningen och är nu inte mer skuldsatta än sina tyska motsvarigheter, med en skuldkvot på 85 % mot 128 % 2012. Spanska hushåll har också gjort betydande förändringar i sin bolånefinansiering. De byter från sina traditionella rörliga räntor till fasta räntor, vilket gör dem mindre känsliga för penningpolitiken än tidigare.”

Spanien har dock fortfarande höga arbetslöshetsnivåer, den spanska arbetslösheten för årets första kvartal ligger på 12,29 %, vilket var den högsta siffran på ett år. Det var också över analytikernas förväntningar på 11,80%.

Relaterat till Spaniens ekonomiska tillväxt.

Spanien är världsledande inom turism.
Rekordsiffror för Spaniens flygplatser i maj 2024.
Spaniens ekonomiska tillväxt ökar. (Från september 2023).


Jonny Erixon

Skribent, fotograf och konsult, född och uppvuxen i Sverige men jag är bosatt och arbetar i södra Spanien sedan 2001. Ett land som jag har lärt mig uppskatta mer och mer för varje år.

Läs också

Microsoft

Microsoft investerar stort i norra Spanien

Microsoft planerar att investera 2,3 miljarder dollar i ett nytt datacenterprojekt i Aragonien i norra …