Spanskt avtal klart för Norwegian Air

Norwegian Air Resources Spain har tecknat ett nytt treårigt kollektivavtal med kabinpersonalens fackförening Unio Sindical Obrera (USO).

Norwegian Boeing 737-800.
Norwegian Boeing 737-800.

Det undertecknade avtalet kom till efter fyra månaders hårda förhandlingar och ersätter det som gällt sedan december 2017. Det bygger på det gamla avtalet men innehåller avsevärda förbättringar av både ersättningsnivåer och arbetsvillkor för kabinpersonalen.

Förbättringarna sträcker sig från en löneutveckling som erkänner och belönar antalet tjänsteår för företaget, till åtgärder som syftar till att uppnå en bättre balans mellan privatliv och yrkesliv.

Ett av avtalets nyckeldrag är införandet av större förutsägbarhet i perioder av aktivitet och vila. Både på månads- och årsbasis, inklusive förbättringar av utövandet av rätten till digital frånkoppling. Den erkänner de specifika behoven hos personer över 55 år och belönar tillgängligheten för besättningsmedlemmar som är villiga att anta mer flexibla arbetsmönster.

Guro Poulsen

Guro Poulsen, personaldirektör på Norwegian, sa: ”Det här avtalet säkerställer vårt företags konkurrenskraft och ger vår kabinpersonal större förutsägbarhet i deras dagliga liv. Vår kabinpersonal har gjort en stor insats sedan flygtrafiken öppnades igen efter pandemin, ofta under utmanande förhållanden. Det är bara rättvist att erkänna och belöna detta engagemang, nu och i framtiden. Med detta avtal kan vi se med större tillförsikt mot framtiden och lägga grunden för en starkare närvaro av Norwegian i Spanien”.

Norwegians kabinpersonal i Spanien består i nuläget av 226 personer baserade på tre operativa baser: Alicante, Barcelona och Málaga. Avtalet har godkänts av kabinpersonalen i en omröstning på var och en av dessa baser.

Norwegian erbjuder för närvarande 62 linjer som alla går till de nordiska länderna, från 10 spanska flygplatser. Detta inkluderar de tidigare nämnda operativa baserna där flygplanen och besättningarna är stationerade. Under de tolv månaderna fram till den 30 april 2023 transporterade Norwegian 3,31 miljoner passagerare till och från Spanien, mer än dubbelt (en ökning med 105 %) från samma period föregående år.

Svårt att få tag i flygplan

Norwegian har idag 82 flygplan i sin flygplansflotta, till sommaren 2024 siktar de på 90 flygplan. Egentligen skulle de velat komma upp i 100, ett antal som bättre skulle stämma med deras organisation. Men det begränsas av att tillverkaren Boeing har leveransproblem. Av de 10 flygplan som enligt avtal skall levereras nästa år så räknar Norwegian med att inget av dem levereras i avtalad tid.

Relaterad artikel

Resandet med flyg till Spanien ökar.


Jonny Erixon

Skribent, fotograf och konsult, född och uppvuxen i Sverige men jag är bosatt och arbetar i södra Spanien sedan 2001. Ett land som jag har lärt mig uppskatta mer och mer för varje år.

Läs också

Smugglare i båtjakt.

Spansk polis i dramatisk båtjakt efter smugglare

Guardia Civil i Spanien har släppt bilder på en lyckad båtjakt som resulterade i ett …