Stor kontroll av skolbussar i Andalusien

407 skolbussar kontrollerades under en fem dagars kontrollkampanj av dessa fick 189 stycken föreläggande av olika sorter.

Kontroll av skolbussar.
Kontroll av skolbuss, foto: DGT.

Trafikmyndigheterna (DGT) gör sådana här övervaknings- och kontrollkampanjer med fokus på skola och mindre transportfordon med jämna mellanrum. Denna gången var det en högre andel som blev anmälda för oegentligheter än vad som har varit fallet vid tidigare tillfällen under de senaste åren. 189 av 407 skolbussar är mycket, då det är 46,4 % av alla kontrollerade och detta visar på vikten av sådana här kontroller.

Mellan den 22 och 26 januari gjordes 359 anmälningar för administrativa oegentligheter, detta är det som normalt sett ger de flesta anmärkningarna. I 168 av fallen var det föraren som inte hade den behörighet som krävs för att få köra skolbuss. I 68 av fallen fanns det inte någon obegränsad ansvarsförsäkring, vilket är ett lagkrav för skolskjutsar.

Guardia Civils trafikgrupp upptäckte sju skolbussar som hade briser i service- och nöddörrar samt i manövreringsanordningar. Ytterligare fem anmäldes för att tiden för kontrollbesiktning var överskriden. 19 av bussarna saknade den obligatoriska skylt som dessa fordon måste ha och tre andra saknade den nödljussignal som krävs. Slutligen anmäldes en förare för att han inte hade en person som ansvarade för minderåriga ombord på bussen.

Kontroll av skolbuss
Foto: DGT.

Mer intressanta uppgifter från kontrollerna, både positiva och negativa.

Några av förarna, noga räknat 5 % åkte dit för fortkörning, vilket är en liten ökning från 4 % under förra kampanjen.

Samtliga förare kontrollerades för alkohol och droger och ingen testades positivt i de kontrollerna. Ingen av förarna hade heller brutit mot bestämmelserna om kör- eller vilotid. När det gäller användningen av säkerhetsbälten så var det heller inga anmärkningar och inte heller på bältenas tekniska funktion.


Jonny Erixon

Skribent, fotograf och konsult, född och uppvuxen i Sverige men jag är bosatt och arbetar i södra Spanien sedan 2001. Ett land som jag har lärt mig uppskatta mer och mer för varje år.

Läs också

Playa San Cristóbal, Almuñécar.

Vädret i Spanien blir växlande och ostadigt

Väderprognosen för Spanien utlovar ostadigt och omväxlande väder under början av mars med både blåst, …