Tillslag mot uppfödare av stridstuppar

Den illegala uppfödningen var lokaliserad till taken på fyra bostadshus på calle Cigüela i stadsdelen La Palmilla i Málaga.

Tuppfäktning med stridstuppar.
Tuppfäktning

Vid aktionen beslagtogs 84 tuppar, varav 94 var omärkta och 5 var ringmärkta så att de kunde identifieras. Några av dem var skadade, skador som de förmodligen åsamkats i tuppfäktningar, dessutom beslagtogs 97 duvor.

Aktionen utfördes av 65 lokalpoliser med stöd av GRUPRONA (naturskyddsgruppen vid lokalpolisen) samt städtjänsten (Limasam), gatukontoret och kommunens djurskydd. Alla djuren fanns i handgjorda burar på de svårtillgängliga hustaken. I fastigheternas gemensamma utrymmen hittades rum med gallerförsedda bås som för närvarande inte var i bruk. Dess utrymmen saknade både ventilation och belysning.

En video från ingripandet

Som ett resultat av ingripandet har en utredning inletts av naturskyddsgruppen vid lokalpolisen i Málaga om misstanke om djurmisshandel. Tuppfäktningar är förbjudna i nästan hela Spanien, utom i Andalusien och på Kanarieöarna. Men de är strängt reglerade i lagen och en uppfödning som denna faller långt utanför det tillåtna.

Lag 11/2003 om skydd av djur i den andalusiska autonoma regionen förbjuder djurhållning på olämpliga platser eller anläggningar ur hygienisk-sanitär synvinkel. Samt i inhägnader och platser där de inte kan kontrolleras och övervakas ordentligt, kan orsaka besvär för djur eller grannar. I detta fallet förelåg uppenbarligen brott mot detta och dessutom var djuren helt oskyddade mot de höga temperaturer som kan uppstå under sommarmånaderna.

Fallet har anmälts till den territoriella delegationen för jordbruk, fiske, vatten och landsbygdsutveckling i Málaga. Som är den behöriga myndigheten för förfaranden relaterade till tuppar och andra kränkningar mot skyddet av naturen. Likaså har en person som påstås ha varit ansvarig för några av de räddade duvorna identifierats, dessa har överförts till Málaga stads djurskyddstjänst.

De olika kommunala avdelningarna har samarbetat effektivt i uppgifterna att samla in och forsla bort djuren, demontera burar och instrument samt städa taken. Rummen med burarna har förseglats och närmare 3 ton avfall har bortforslats. Under städarbetet hittades 2 hagelgevär, de undersöks nu för att utröna om de kan vara orsak till skador på djuren.


Jonny Erixon

Skribent, fotograf och konsult, född och uppvuxen i Sverige men jag är bosatt och arbetar i södra Spanien sedan 2001. Ett land som jag har lärt mig uppskatta mer och mer för varje år.

Läs också

Terrass som rasade i Palma de Mallorca.

Terrassen som rasade i Palma hade nyligen invigts

Kollapsen av terrassen orsakade 4 människors död och skadade nästan 30 varav 16 fick föras …